pirmdiena, 2010. gada 5. aprīlis

svētdiena, 2010. gada 4. aprīlis

Vijciemā

CĀLIS - 2010


Pasākumi aprīlī

4.aprīlī plkst.10.00 – mazo dziedātāju koncerts ,,Cālis”
plkst. 21.30 – Lieldienu balle
spēlē grupa,,Rītavējš”

10. aprīlī plkst. 19.00 –Kārķu senioru ansamblis aicina
uz atpūtas vakaru
„ Mums tikai 50+”
Viesojas Valkas pensionāru klubs
,,Zelta rudens”,
Rūjienas kultūras nama
vēderdejotāju grupa

11.aprīlī plkst. 9.00 – zolītes čempionāta noslēgums

16. aprīlī plkst.19.00 - ,,Paši pūta, paši dega” –
Naukšēnu vidusskolas 12. klases
iestudējums
plkst.22.00 - grupas „Tranzīts”
koncerts – balle

29.aprīlī plkst.15. 00 – tikšanās ar fotogrāfu Jāni Enci ,
sarunas par „viltībiņām” putnu
fotografēšanā

30.aprīlī - Meža dienu pasākumi
22.00 – balle, spēlē ,,Kantoris 04”


Kamīnzālē - no 1.aprīļa līdz 1. maijam –
Jāņa Ences izstāde ,,Putni fotogrāfijās”