piektdiena, 2010. gada 25. jūnijs

svētdiena, 2010. gada 20. jūnijs

Jāņa kauss zolītē

Jāņa kauss zolītes spēlē šogad sapulcināja 38 spēlmaņus – gan vietējos, gan ērģemiešus un naukšēniešus. Lūk, uzvarētāji:
1. vieta – Uldis Cimdiņš ( 29 + 87 punkti),
2. vieta – Gints Spalva (27 + 51 punkti),
3. vieta – Evija Strazda (26 + 77 punkti).


sestdiena, 2010. gada 19. jūnijs

Ielīgošana Kārķos

Stiprais vējš Kārķos sestdienas rītā ātri sadzina lietus mākoņus, tomēr ielīgošanas pasākums notika pilnā sparā un beidzās līdz ar pirmajām lietus lāsēm. Tika noskaidroti labākie Kārķu pļāvēji. Ar lielu ātrumu, taisnu vālu un gludu pļāvumu šogad visus pārsteidza Ritvars Bezšapočņikovs, aiz sevis atstājot Jāni Ābeli un Ēriku Jukāmu. Cik liela nozīme ir labai izkaptij – to izjuta pļāvējas – dāmas: Antoņina Peresunčenko, Vera Košeļa un Silva Liepiņa.
Ceram nākošgad pļaviņā redzēt visus tos, kuri klusiņām pie sevis nodomāja – es arī tā varu! Tikai tāds ,,nieks’’ - vajadzīga izkapts.
Alus degustēšanā vislielākais speciālists izrādījās Boriss Šostaks , trejdeviņas zālītes visātrāk salasīja Ralfs Kalniņš kopā ar mammu un vecomammu. Niknais vējš neļāva saimniecēm likt lietā visu savu izdomu galda klāšanā, tāpēc uzvarēja vienlīdzība.
Lai gan pēc odiem šodien bija jāskrien mežā, odu ķeršanas sacensības notika un ir arī uzvarētāji – Kristaps Krūmiņš, Viesturs Ābele un Nauris Rikmanis.
Ar Līgo dziesmām un rotaļām pasākumu kuplināja Ķoņu pagasta folkloras kopa.
Neaizvietojams dažādu sacensību vadītājs mūsu pagastā ir Kārlis Pētersons. Paldies viņam un pārējai žūrijas komisijai – Ivetai Blankai, Jānim Jukāmam, Borisam Šostakam, Aivaram Cekulam. Uz tikšanos šādās sacensībās pēc gada! Neaizmirstiet iegādāties izkapti!


ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijs

Trin, Jānīt, izkaptiņ!

NOLIKUMS SACENSĪBĀM PĻAUŠANĀ AR IZKAPTI
Kārķos 2010. gada 19. jūnijā
Mērķis un uzdevums:
- veicināt Latvijas lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu,
- pulcināt kopā dažādu paaudžu (bērnus, jauniešus, pieaugušos) darbīgākos un aktīvākos Kārķu un novada iedzīvotājus,
- noskaidrot Kārķu pagasta un novada labākos pļāvējus ar izkaptīm
Vieta un laiks:
sacensības notiks 2010. gada 19. jūnijā Kārķu pagastā, pļaviņā pie Kārķu pamatskolas:
no pl 11.30 - dalībnieku reģistrācija, pļaušanas laukuma izloze
pieteikties iepriekš līdz 17.06. tautas namā vai pa telefonu – 26981991, 26365892
pl. 12.00 – sacensību atklāšana
Dalībnieki:
aicināti piedalīties visi, kas prot pļaut ar rokas izkapti, startējot pa vecuma grupām:
• jaunietes līdz 21.g. v.
• jaunieši līdz 21 g. v.
• vīrieši no 21 g. v.
• sievietes no 21 g. v.
Darbarīki:
katrs dalībnieks piedalās ar savu izkapti. Dalībnieku un skatītāju drošībai, dodoties uz sacensību vietu un no sacensībām, izkapts asmenim obligāti jābūt aptītam.
Sacensībās pļaujamā platība – 5 x 5 m
Norises gaita
Dalībnieki pēc signāla sāk pļaut lauku no kreisā priekšējā stūra. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.
Pļaušanas rezultātu izvērtēšana - galīgo rezultātu sastāda šādi komponenti:
- pļaušanas ātrums, ko ar hronometru fiksē laika tiesnesis, sākot no starta signāla līdz brīdim, kad dalībnieks nopļautā lauka galā ir uzslējis stāvus savu izkapti.
- vāla taisnums
- pļāvuma gludums.
Sacensības vērtē iepriekš sastādīta kompetenta komisija.


Pirmās pļaušanas sacensības 22.06.2009.