pirmdiena, 2010. gada 31. maijs

Pasākumi jūnijā

4. jūnijā pl.12.00 – Aicinām ,,Rabarberu pusdienās” ;
- pagatavo savu ēdienu no rabarberiem un
nāc, iepazīstini ar to citus,
- ja esi ,,slinks’’, samaksā 0.20 Ls ieejas maksu un nāc, nogaršo.
11. jūnijā – biedrības „ No Salacas līdz Rūjai”
seminārs

12. jūnijā pl.19.00. - Kārķu pamatskolas 9. klases izlaidums
19. jūnijā pl.12.00 – Ielīgošana pļaviņā pie skolas
- pļaušanas sacensības
- atrakcijas ,,Vai esi gatavs Jāņiem?”
(alus degustēšana, svētku mielasta vietas sagatavošana, zāļu
lasīšana,odu sišanas sacensības)
20. jūnijā pl. 9.00 – Jāņa kauss zolītes spēlē
23. jūnijā pl.20.00 - Līgo vakars laukumā pie pagasta ēkas.


5.06. - deju kolektīvs piedalās VII Vislatvijas vidējās paaudzes
Deju svētkos ,,Līklocis” Valmierā, Jāņa Daliņa
stadionā

Līdz 1. jūlijam – Ilzes Beldavas adītu un tamborētu rotaļlietu izstāde - kamīzālē

Rotaļlieta - adīta, tamborēta

Sagaidām Starptautisko bērnu aizsardzības dienu starp mīļām, jaukām rotaļlietām, ko savām rokām darinājusi kārķēniete Ilze Beldava. Šis vaļasprieks Ilzei ir tikai 2 gadus, bet, skatoties uz perfekti nostrādātajiem darbiņiem, šķiet - pieredze ir milzīga. Pārsteigums vērojams ikviena apmeklētāja sejā , prieks par daudzveidīgumu, izteiksmīgumu un radošumu. Rodas arī cerība, ka ar šādas rotaļlietas palīdzību varētu bērnos ieaudzināt mīļumu un saudzīgu attieksmi pret visu, kas mums apkārt.


Šovakar un vienmēr

Ar draisku sižetu par to, kas tautas namā notiek vai nenotiek šovakar un vienmēr, izskanēja pāsdarbības kolektīvu koncerts. Pie mums ciemojās arī Ērģemes pagasta sieviešu deju grupa. Ar sižeta risinājumu un skatītāju uzmundrināšanu veiksmīgi tika galā Inga Auguste, Ance Veinberga un Verners Zutis. Paldies atsaucīgajiem skatītājiem!


...ievadvārdi vasarai...

Ar šādu nosaukumu Mātes dienā kamīnzālē Ilze Brice kopā ar dēlu Raimondu Brici un Inetu Ciprusi atklāja jau otro izstādi šajā namā. Šoreiz apmeklētājiem ir iespēja redzēt arī kaut ko neparastāku - plastilīna gleznas. Talants, pacietīgs darbs un skaistuma izjūta radījusi acij tīkamus un baudāmus mākslas darbus.
Ikvienu, kurš iegriezies Kārķos, aicinam apmeklēt izstādi.


Pasākumi maijā

9.05. pl. 12.00 – izstādes
,,… ievadvārdi vasarai…” atklāšana
* Ilzes Brices gleznas plastilīna tehnikā,
* Raimonda Briča un Inetas Cipruses
gleznas
* SIA ,,Vides Filmu Studija”
filma ,,Vecmāmiņu koris ”
– tautas nama kamīnzālē.

15.05.pl.20.00 – Kārķu tautas nama
pašdarbības kolektīvu
koncerts ,,Šovakar un vienmēr”.
pl.22.00 – Balle, spēlē ,,Savējie”.

21.05.pl 20.00 – Kārķu pamatskolas skolēnu

pavasara koncerts.
31.05. pl.12.00 – Ilzes Beldavas adītu un tamborētu
rotaļlietu izstāde

Tikšanās ar putniem un fotogrāfu Jāni Enci


Meža dienas - 2010
Ak, pavasar, tu mani dullu dar'! - Trīnes no Valmieras