svētdiena, 2016. gada 20. marts

Bērnu teātris Variņos


Erudīcijas vakarā

dace1234's erudicijas vakars album on Photobucket

Uz saulīti gavilēju

Skatīt video:
Dzirnavniece Zemgalē - 
https://www.youtube.com/watch?v=pFmrbXFTZMw

Klabdancis- 
https://www.youtube.com/watch?v=ugRwgtZT6ps

dace1234's deju skate 2016 album on Photobucket
pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Godināsim Golgāta ceļa gājējus

Aicina piedalīties pasākumā Kārķos, lai godinātu un izzinātu pagasta, novada un Latvijas vēsturi

  24. martā Kārķos notiks pasākums “Es sapni par dzimteni pagalvī likšu”, kas veltīts Golgāta ceļa gājušiem. Saietā piedalīsies LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte Kristīne Rotbaha, literatūrzinātniece un filoloģijas doktore Janīna Kursīte, militārais arheologs Tālis |Ešmits. Uz pasākumu aicināti represētie, skolēni un ikviens interesents, lai pieminētu un izzinātu notikumus pirms septiņdesmit gadiem.
        Pulksten 13.00 visi aicināti pulcēties pie skolas, lai dotos kopējā svinīgā gājienā pie Pelēkā akmens, bet pēc tam pulksten 13.30 pasākums tautas namā. 1949. gadā no Kārķiem tālo Golgāta ceļu mēroja 99 pagasta iedzīvotāji.

        Nežēlīgās represijas pret bērniem un jauniešiem, kuri alka brīvību
       Tas ir jau tradicionāli - Kārķos martā uz pasākumiem, kas veltīti komunistisko Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, aicinām radošas personības un cilvēkus ar vēstures zināšanām, lai dziļāk izzinātu vēsturisko patiesību. Šoreiz uz šo tikšanos aicināta LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas studiju doktorante, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte Kristīne Rotbaha, lai iepazīstinātu ar pētījumu  "Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības (LNJA) Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums".  Šogad 15. martā apritēs septiņdesmit gadu kopš Kara tribunāls 1946. gadā notiesāja 19 jauniešus par nevardarbīgu pretošanos, dalību "pretpadomju organizācijā" vecumā no 14 gadiem, tajā skaitā par tādiem "noziegumiem" kā sarkanbaltsarkanu papīra karodziņu izgatavošana, kā arī Latvijas brīvības cīnītāju kapu apkopšanu. Šo patriotisko jauniešu vidū bija arī toreizējā kārķēniete Judīte Vēvere (Gudrīte). Kristīne Rotbaha pirms dažiem gadiem bija kopā ar profesori Janīnu Kursīti ekspedīcijā Valkas novadā, tajā skaitā arī Kārķos. Ekspedīcijas laikā viņa pierakstīja valcēnieša Alfona Meira dzīvesstāstu, kas bija ierosinājums veikt padziļinātu izpēti par Latvijas Jaunatnes Apvienības Valkas grupas jauniešu likteņiem un tā laika notikumiem.
        
          Kārķu ekspedīcijas rezultāti – pēc vairāk nekā 70 gadiem izdodas noskaidrot karavīru likteņus
          Pasākumā piedalīsies arī Tālis Ešmits, kura vadībā 2013. gadā Kārķu pagastā tika meklēti vācu karavīru apbedījumi. Rezultātā dažādās vietās (pie baznīcas, pie “Lejaspelēdu” un “Kalnārņu” mājām, Vellu mežā un Ragsilā tika atrastas pavisam kopā 12 cilvēku mirstīgās atliekas. Šobrīd ir veikta šo cilvēku identifikācija un Tālis Ešmits pastāstīs par šīs ekspedīcijas rezultātiem.
            Brāļu kapu komiteja sadarbībā ar grupu “Leģenda” pagājušajā gadā paveica unikālu darbu – pārveda no Pleskavas apgabala 236 Latvijas karavīru, kas dienēja vācu armijā, mirstīgās atliekas. Unikāls ir šis darbs arī ar to, ka izdevās identificēt visus 236 mirušos, tajā skaitā vairāki no tiem ir arī no Valkas apriņķa, taču ne visiem joprojām ir atrasti tuvinieki.
          Līdz šim Kārķos mēs esam apzinājuši 83 cilvēkus, kas ir dienējuši vācu armijā. Šajā pasākumā ikvienam būs iespēja arī uzzināt vairāk, kā šķetināt kamolu, ja jūsu dzimtā ir cilvēki, kas pazuduši kara laikā un joprojām nav ziņu, kur atdusas brālis, tēvs, vectēvs vai kāds cits tuvs cilvēks.
       Pasākumu kuplinās Kārķu senioru ansamblis “Baltie taureņi” un Kārķu skolas audzēkņu muzikāli priekšnesumi.
        Būsiet gaidīti, lai kopīgi godinātu un izzinātu pagasta, novada un Latvijas vēsturi un, apzinoties saknes, kļūtu stiprāki.

                                                   Sandra Pilskalne

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Pasākumi martā

 2.03. plkst.9.00 -  seminārs bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citiem interesentiem  
 4.03. plkst.13.00 – Kārķu pamatskolas ritmiskās vingrošanas pasākums sporta namā
 5.03. plkst.19.00 – Sieviešu dienai veltīts pasākums “ Ziedi dziesmā, staro tērpā”:
          plkst.22.00 – balle, spēlē grupa “ Vilx”

12.03. – VPDK “ Bitīt matos” piedalās sadancošanas koncertā Naukšēnos;
              deju grupa “ Vēl ziedam” piedalās sadancošanās koncertā Dikļos
19.03. -  deju kolektīvi “ Bitīt matos” un “ Lecam pa jaunam” piedalās koncertā – skatē 
               Valkas kultūras namā
19.03.plkst.19.00 - Sporta entuziastu erudīcijas vakars ( ieeja ar ielūgumiem)
20.03. – bērnu teātris viesojas Smiltenes novada Variņos
22.03. – seminārs mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem
24.03. plkst.13.00 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
               “Es sapni par dzimteni pagalvī likšu

26.03. – viesojamies saieta namā “ Lugažu muiža”
27.03. – Lieldienu rīts tautas namā
29.03. no plkst.11.00 - 13.00 - VID  "e- busiņš"

Kamīnzālē – Vitas Balodes gleznas

Gatavojamies koncertšovam “Izskaties dzirdēts” 9. aprīlī.
 Par dalību un pieteikšanos sīkāk interesēties tautas namā vai pa m.t. 26365892 (Dace) līdz 1. aprīlim