pirmdiena, 2014. gada 13. oktobris

Jubilejas koncertsAr kārķēnieša Daumanta Ķīkuļa komponēto „ Dziesma vieno” Kārķu tautas nama senioru jauktais vokālais ansamblis „ Baltie taureņi” atklāja savu 5 gadu jubilejas pasākumu, kopš viņu vadītāja ir Velta Kuratņika. Dziesmotie gadi ansambļa dalībniekiem gan sniedzas pāri šim skaitlim, iepriekšējos gados dziedāts Ausmas Prauliņas, Daces Ampermanes, Lienes Babres (Skruodes) vadībā. Dziedātāju  sirmajos matos salidojuši tik daudz balto taureņu, ka sirdij ļoti tuva kļuvusi Ingas Rukas dziesma „ Baltais taurenis”, kuru viņi izvēlējušies par savu himnu, un tā radies arī ansambļa nosaukums. Šajos 5 gados ansamblis ciemojies  Valkā, Vijciemā, Turnā, Zvārtavā, Mazsalacā, Naukšēnos, Jeros, Valmieras pagastā, Ēvelē, Strenčos, Mazsalacas novada Sēļos, Lugažos, kā arī piedalījies visos pašdarbības pasākumos savā pagastā. Ir izdziedātas 82 dziesmas -  gan sentimentālas, gan draiskākas.
Jubilejas pasākumu kuplināja Rencēnu kultūras nama dziesmu draugu kopa „Dedzieda” Jāņa Timermaņa vadībā, „ Rūjmalas vīri ” Mirdzas Svīķes vadībā no Rūjienas novada Lodes pagasta, Jeļenas Tēraudkalnas vadītais ansamblis „ Sudaruška” no Sedas kultūras nama un dejojošās dāmas no Turnas tautas nama Līgas Kramas vadībā.
Skanīgu un garšīgu apsveikumu jubilāriem dāvāja sieviešu vokālais ansamblis Danas Zirnes vadībā; atraktīvas „ medmāsiņas ” no deju grupas „ Vēl ziedam” kopā ar apsveikumu izsniedza dziedātājiem „ zilās lapas” nedēļas atpūtai. Jaukus, sirsnīgus vārdus ansamblim veltīja Rūjienas novada kultūras darba organizatore Kaija Laure, Rencēnu kultūras nama vadītāja Ilona Kalniņa, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons, kā arī visi koncerta dalībnieki. Rakstisku apsveikumu dziedātāji saņēma no Mazsalacas kultūras centra vokālā ansambļa „ Atbalss” un viņu vadītājas Vijas Seimanes.
Pasākuma 2. daļā koncerta dalībnieki un viesi izklaidējās, uzzinot šo to vairāk par „ Balto taureņu ” ikdienas gaitām, kopīgi dziedot un dejojot. Mazliet piemirsta un arī populāra deju mūzika  skanēja Aivara Siliņa izpildījumā.  
Senioru jauktā vokālā ansambļa „ Baltie taureņi ” dalībnieki un vadītāja Velta Kuratņika izsaka lielu paldies visiem  kolektīviem, skatītājiem un atbalstītājiem par labajiem vārdiem un apsveikumiem. Arī nosirmot var skaisti – ar dziesmu, kura vieno un dod spēku.

 
KTN3's baltie taureni album on Photobucket

svētdiena, 2014. gada 5. oktobris

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris