svētdiena, 2011. gada 22. maijs

trešdiena, 2011. gada 18. maijs

ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Pasākumi maijā

14. maijā plkst. 18.00 – Kaimiņu – Naukšēnu Cilvēkmuzeja nakts izbraukuma ekspotīcija
arī Kārķos. Skatīt vairāk - www.cilvekmuzejs.naukseni.lv
17. maijā - Ekskursija uz Minhauzena muzeju Duntē un O. Kiršteina daiļdārzu Tūjā
(senioriem – pašdarbniekiem).
20. maijā plkst. 22.00 – grupas ,,Tranzīts’’ – koncerts – balle
22. maijā - Senioru dejotājas piedalās koncertā ,,Vijolīšu valsis” Vijciemā
27. maijā plkst. 19.00 – Dziedošo un muzicējošo ģimeņu koncerts,
diskotēka skolēniem.

13., 20., 27. maijā – stādu tirdziņš laukumā pie tautas nama
( aicināts tirgoties ikviens, kam ir ko tirgot…)
31. maijā – Kārķu pamatskolas mācību gada noslēguma pasākums.