trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Seminārs mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem


           Trešdien, 2019. gada 27. novembrī pulksten 10.00 Kārķu tautas namā notiks seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem “Aktuālais meža apsaimniekošanā – pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana”.
              Semināra lektori Ziemeļvidzemes Meža konsultāciju pakalpojuma centra vecākais mežsaimniecības konsultants Andris Vīrs un meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks. Seminārā Andris Vīrs pastāstīs par nepieciešamo dokumentāciju, lai pretendētu uz atbalstu meža ieaudzēšanai, kā arī tiem, kuriem nepieciešams, kā pretendēt uz atbalstu meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošanai. Otra tēma, kurai seminārā pievērsīsies Andris Vīrs – cirsmas vērtības noteikšanas principi, faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Raimonds Mežaks pastāstīs par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām. Pēc tam diskusijas un atbildes uz jautājumiem.
                 Aicinām izmantot šo iespēju – iegūt profesionālus padomus Eiropas Savienības atbalsta iegūšanai un meža apsaimniekošanai.                        
                                                                          Sandra Pilskalne

sestdiena, 2019. gada 16. novembris

piektdiena, 2019. gada 8. novembris

trešdiena, 2019. gada 6. novembris

Aicinām pievienoties!

 Kārķu tautas namā darbu sāk jauns jauktais vokālais ansamblis, kuru vadīs Līga un Ivars Reņģes. Pirmā sanākšana piektdien, 8. novembrī plkst. 20.00 tautas nama kamīnzālē.
Ja gribi un proti dziedāt, dodies šurp un ņem līdzi dziedošu draugu vai kaimiņu!
Mēs esam dziedātāju tauta!


Seminārā " Uzzini mežu ! "

 

Jaunkārķu ezers?Seminārnodarbība kopā ar Egilu Purviņupiektdiena, 2019. gada 1. novembris

Apbalvos ar atzinības rakstiem

17. novembrī - LR proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana.
Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņems:

1. Inese ŠMAĻA, Zvārtavas pagasta veikala “Gustiņš” pārdevēja – par ilggadēju apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā.

2. Daniels TRUKŠĀNS, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs - par mērķtiecīgu, radošu brīvprātīgo darbu bērnu labā un ilggadēju sadarbību ar Valkas novada Ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.

3. Augusts Edgars JUNDZIS, Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes brīvprātīgais pērmindera darba veicējs – par ilggadēju nesavtīgu un atbildīgu brīvprātīgo darbu cilvēku labā.

4. Sarmīte VILCIŅA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāja – par ilggadēju radošu, godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

5. Ilga VĪLISTERE, Kārķu pagasta aptiekas farmaceite - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sabiedrības attīstībā Valkas novadā.

6. Jānis PORĪTIS, pensionēts ārsts - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības saglabāšanā un aktīvu iesaisti sabiedrības dzīvē.

7. Elita KIRILOVAVijciema feldšerpunkta feldšere  par ilggadēju pašaizliedzīgu un rūpīgu darbu Vijciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

8. Aija ĀBENA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles dežurante – par ilggadēju godprātīgu, apzinīgu darba pienākumu veikšanu un aktīvu darbu Valkas novada literārajā apvienībā.

9. Antra KRILE, pensionāre, dzejnieces Velgas Kriles māsa - par Valkas novada vārda spodrināšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

10. Daina GRASMANE, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas apkopēja - dežurante – par ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības veicināšanā un ilggadēju atbalstu sporta pasākumos.