piektdiena, 2019. gada 1. novembris

Apbalvos ar atzinības rakstiem

17. novembrī - LR proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana.
Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņems:

1. Inese ŠMAĻA, Zvārtavas pagasta veikala “Gustiņš” pārdevēja – par ilggadēju apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā.

2. Daniels TRUKŠĀNS, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs - par mērķtiecīgu, radošu brīvprātīgo darbu bērnu labā un ilggadēju sadarbību ar Valkas novada Ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.

3. Augusts Edgars JUNDZIS, Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes brīvprātīgais pērmindera darba veicējs – par ilggadēju nesavtīgu un atbildīgu brīvprātīgo darbu cilvēku labā.

4. Sarmīte VILCIŅA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāja – par ilggadēju radošu, godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

5. Ilga VĪLISTERE, Kārķu pagasta aptiekas farmaceite - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sabiedrības attīstībā Valkas novadā.

6. Jānis PORĪTIS, pensionēts ārsts - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības saglabāšanā un aktīvu iesaisti sabiedrības dzīvē.

7. Elita KIRILOVAVijciema feldšerpunkta feldšere  par ilggadēju pašaizliedzīgu un rūpīgu darbu Vijciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

8. Aija ĀBENA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles dežurante – par ilggadēju godprātīgu, apzinīgu darba pienākumu veikšanu un aktīvu darbu Valkas novada literārajā apvienībā.

9. Antra KRILE, pensionāre, dzejnieces Velgas Kriles māsa - par Valkas novada vārda spodrināšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

10. Daina GRASMANE, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas apkopēja - dežurante – par ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības veicināšanā un ilggadēju atbalstu sporta pasākumos.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru