trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Seminārs mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem


           Trešdien, 2019. gada 27. novembrī pulksten 10.00 Kārķu tautas namā notiks seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem “Aktuālais meža apsaimniekošanā – pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana”.
              Semināra lektori Ziemeļvidzemes Meža konsultāciju pakalpojuma centra vecākais mežsaimniecības konsultants Andris Vīrs un meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks. Seminārā Andris Vīrs pastāstīs par nepieciešamo dokumentāciju, lai pretendētu uz atbalstu meža ieaudzēšanai, kā arī tiem, kuriem nepieciešams, kā pretendēt uz atbalstu meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošanai. Otra tēma, kurai seminārā pievērsīsies Andris Vīrs – cirsmas vērtības noteikšanas principi, faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Raimonds Mežaks pastāstīs par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām. Pēc tam diskusijas un atbildes uz jautājumiem.
                 Aicinām izmantot šo iespēju – iegūt profesionālus padomus Eiropas Savienības atbalsta iegūšanai un meža apsaimniekošanai.                        
                                                                          Sandra Pilskalne

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru