svētdiena, 2015. gada 20. septembris

trešdiena, 2015. gada 2. septembris

Gaidām jaunus dalībniekus!

Mēģinājumi:
Senioru jauktais vokālais ansamblis „ Baltie taureņi ”–
                                                                    trešdienās plkst.11.30;
Senioru dāmu deju grupa „ Vēl ziedam” – trešdienās plkst. 13.00;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Bitīt matos” (gaidām arī jauniešus)
                                                                   piektdienās plkst. 19.30;
Sieviešu vokālais ansamblis „ Tik un tā ”- piektdienās plkst.18.00;
Amatierteātris „ Strops” – otrdienās plkst. 18.00;
Bērnu teātris – ceturtdienās plkst. 18.00;
Aušanas pulciņš – trešdienās plkst.10.00 un citā laikā pēc vēlēšanās;
Jauniešu mūzikas grupa – sestdienās plkst.14.00;
Zumbas treniņnodarbības – pirmdienās, trešdienās plkst.19.00

Mēs gaidām tieši Tevi! Nekautrējies un nāc!
Sīkāka informācija – 26365892 (Dace)
Jauno mācību gadu uzsākot


Pasākumi septembrī

1.09.pl.9.00 – Jaunā mācību gada svinīgais pasākums tautas namā
2.09. – Kārķos viesojas Valkas ģimnāzijas audzēkņi
4.09. – Kārķos viesojas Naukšēnu interesentu grupa
11.09.pl.13.00  – Dzejas dienu pasākums tautas namā, tikšanās ar dzejnieci Ināru Seņkāni

12.09. - ekskursija uz Smiltenes novadu ( Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīta aktivitāte)
12.09. – amatierteātris „ Strops” viesojas Vijciema tautas namā
18.09.pl.15.00 – Rudens tirdziņš kopā ar mazpulcēniem brīvdabas estrādē
25.09.pl.10.00 – seminārs mežu apsaimniekotājiem,
          pl.14.00 - lustīgs gājiens pa Lustiņdruvu.

25.09. – amatierteātris „ Strops” viesojas Turnas tautas namā
26.09. – Senioru pašdarbības kolektīvi viesojas Starptautiskās senioru dienas pasākumā Stalbes tautas namā

30.09.pl.15.00 – biedrības „ No Salacas līdz Rūjai ” darba grupas sanāksme jauniešu centrā

Brangumēni

dace1234's Brangumeni album on Photobucket
Brangum;eni

Ekskursijā

dace1234's Smiltenes novads album on Photobucket

Ēveles estrādē

dace1234's evele album on Photobucket

Pagasta svētku aktivitātes

dace1234's aktivitates pagasta svetkos album on Photobucket

Ziedi un rīta kafija

dace1234's ziedi un rita kafija album on Photobucket

Trīsarpus atraitnes

dace1234's trisaarpus atraitnes album on Photobucket

Mini triatlons

dace1234's triatlons album on Photobucket