piektdiena, 2012. gada 4. maijs

Pasākumi maijā

2.05 plkst. 20.00 - Kārķu baznīcā - mūziķa un dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts.
3.05 plkst. 9.00 -  pie pagasta pārvaldes - Meža dienu atklāšana,
          plkst. 21.00 -  Kārķu tautas namā -  balle, spēlē Valkas ģimnāzijas jauniešu mūzikas grupa «Most Wanted».
 • 12.05 plkst. 19.00 - Mātes dienai veltīts koncerts tautas namā
 • 25.05 plkst. 19.00 - skolēnu Pavasara koncerts kopā ar dziedošajām ģimenēm, pēc koncerta -  diskotēka. DJ Atvars (Rūjiena).
 • 30.05. - pašdarbnieku ekskursija uz Likteņdārzu ( http://karkutautasnams.blogspot.com/2012/04/dodamies-ekskursija)
 • 31.05. plkst. 10.00 - skolēnu mācību gada noslēguma pasākums, Marikas Svīķes grāmatas «Mēs esam viens otram» atvēršanas svētki.
 Esam uzaicināti:
 * 05.04. plkst.19.00 - uz Ēvelvīziju
 * 11.05. plkst.19.00 - uz koncertu ,,Pavasara ziedu balle" Saieta namā ,,Lugažu muiža",
 * 19.05. plkst.15.00 - uz Senioru ansambļu koncertu Mazsalacas kultūras centrā,
 * 26.05. - uz pasākumu ,,Nāburgu sadancošanās ar ceļojumu"(mājas-Vijciems-Blome-mājas)