trešdiena, 2019. gada 31. jūlijs

Pasākumi augustā


Pagasta svētku “ Sveiks un vesels!” pasākumi:
9.08.
plkst. 9.00 – ziedu kārtošanas radošā darbnīca pie Dabas koncertzāles
         plkst. 20.00 – E. Haferes luga “Gadsimta lapsu medības  Kārķu tautas nama amatierteātra “ Strops” iestudējumā, ieeja  - 1.00 eur, skolēniem - 0.50 eur


10.08.
 plkst. 8.00 – zolītes čempionāts tautas namā
plkst. 10.00 – muzikālās brokastis “ Dzimis Kārķos” pie pagasta pārvaldes ēkas
plkst. 12.00 – Sporta svētku atklāšana, Dabas bodīte, atrakcijas bērniem pie Dabas koncertzāles
plkst. 19.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana un koncerts Dabas koncertzālē
plkst. 22.00 – zaļumballe, spēlē grupa “ Tālbraucēji
  24. 08. plkst. 10.00 - pārgājiens – ekspedīcija «Kur sākas Ķire?»
                                 Pulcēšanās Lustiņdruvas takas sākumā – pie karšu paviljona.
                                 Pasākuma noslēgumā iepazīšanās ar Dabas rotu meistari Danu Purviņu. 

 29.08. - ekskursija uz Raunas novadu.


pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

pirmdiena, 2019. gada 15. jūlijs

Gatavojamies Pagasta svētkiem!

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Kārķu pagasta svētku - 2019 pasākuma sagatavošanā un norisē!

ü Lai piedalītos foto ekspozīcijas izveidē par medicīnu Kārķos 100 gadu garumā un fotoizstādē “Sveiks un vesels” un to kuplinātu ar bildēm, lūdzam ikvienu pārskatīt savu dzimtu albumus un pagasta pārvaldē Sandrai Pilskalnei (mob.t.26068289) atnest bildes saistībā ar šo tēmu. (Fotogrāfijas tiks ieskanētas un uzreiz atdotas atpakaļ to īpašniekiem, fotogrāfijas nav no albuma jāizņem, tās var ieskanēt ar visu albumu).
ü Aicinām atsaukties tos, kuri dzimuši Kārķu slimnīcā.
ü Aicinām atsaukties tos, kuriem ir kāds atmiņu stāsts saistībā ar Kārķu slimnīcu un medicīnu Kārķos.
ü Aicinām piektdien, 9. augustā pulksten 9.00 ikvienu nākt pie Dabas koncertzāles ar ziediem un līdzi ņemt bērnu gumijas vai šņorzābaciņus, no kuriem tie izauguši un vairs nav vajadzīgi, lai tos kopīgi izmantotu floristikas darbnīcā “Ziedu pūriņa un šūpulīša darināšana” un kopējā svētku noformējuma radīšanā. Meistardarbnīcu vadīs floriste Rasma Lauberte.
ü Aicinām sestdien, 10. augustā pulksten 10.00 uz svētku pasākumu muzikālās brokastis kopā ar mūziķi Gunu Jegorovu “Dzimis Kārķos” pie pagasta pārvaldes ēkas līdzi ņemt sedziņu, kur atsēsties un sauju ogu vai nelielu ievārījumu burciņu kā piedevu kopējai brokastu putrai.
ü Aicinām organizēt komandas jautrām komandu sacensībām “Lustiņdruvas piedzīvojums”, kas notiks 10. augustā Lustiņdruvā,   komandā 3 vīrieši un 2 dāmas
                                                    Pagasta svētku orgkomiteja


Uz Eiropiādi Vācijā

Neliels ieskats par to, kas ir EIROPIADE?
Eiropiāde ir lielākais Eiropas tautas kultūras un mākslas festivāls, kas katru gadu notiek dažādās Eiropas valstīs.
Pirmais Eiropiādes festivāls norisinājās 1964. gadā Antverpenē Beļģijā, pēc flāmu tautas kultūras kustības dibinātāja, Mona de Klopera , iniciatīvas. Mons de Kloppers arī kļuva par pirmo Eiropiādes kustības prezidentu. Pirmais Eiropiādes festivāls aicināja kopā flāmus, dāņus, angļus, francūžus un vāciešus, kā arī ukraiņus un poļus, lai uzstātos ar savām tradicionālajām dziesmām un dejām, tradicionālajos tautas tērpos. Mon de Klopers Eiropiādes prezidenta pienākumus pildīja līdz 1997. gadam, kad viņa vietā stājās Bruno Peeters, kuru 2013.gadā nomainīja Armands de Vinters.
Eiropiādes galvenais mērķis ir veicināt Eiropas tautu vienotību, tas ir festivāls, kurā dalībnieki sekmē un attīsta paši savu kultūru, cienot arī pārējās. Šī filozofija tiek piekopta katru gadu festivāla laikā, kas notiek piecas dienas (no trešdienas līdz svētdienai), kad tūkstošiem cilvēku no dažādām Eiropas daļām, tērpušies savos tradicionālajos tautas tērpos, satiekas, lai dziedātu, muzicētu, dejotu un svinētu .