otrdiena, 2015. gada 4. augusts

Pasākumi augustā

Pagasta svētku pasākumi:
7.08. plkst. 13.00 – Ziedu rota Dabas koncertzālei
                   18.00 – pirmais Kārķu mini triatlons
                   20.00 – A. Niedzviedža luga „ Trīsarpus atraitnes”
                               Kārķu tautas nama amatierteātra „ Strops” iestudējumā
8.08. plkst.7.00 – pagasta modināšana
                  8.00 – zolītes ātrspēle
    no plkst. 10.00 – lauku labumu tirdziņš
                   11.00 – pagasta sporta spēļu atklāšana
                   20.00 – koncerts „ No maliņu maliņām”
                   22.00 – balle, spēlē grupa „ Mājupceļš”
29.08. plkst.19.00 – J.Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde „ Brangumēni”