trešdiena, 2013. gada 26. jūnijs

trešdiena, 2013. gada 5. jūnijs

Braucam ekskursijā

karkutautasnams2's uz Ligatni album on Photobucket

Pasākumi jūnijā5.06. – dodamies ekskursijā
9. 06. 16.00 –  LELB Jauniešu centra Gospeļkora
                  koncerts „Melodies  from Heaven”
                               Kārķu baznīcā
15. 06. – Kārķu pamatskolas 9. klases izlaidums
                                                                  tautas namā
22.06.    plkst.9.00 -  Jāņa kauss zolītē tautas namā
              plkst.20.00 – viesojamies Rūjienas novada Vilpulkā
23.06. plkst. 20.00 – tautas nama  amatiermākslas kolektīvu uzvedums „Pa Jāņiem -  kā pa kāzām”.
Pēc izrādes-

   Jāņu un citu vīru spēkošanās alus mucas velšanā un celšanā,

   Līgu un citu sievu izrādīšanās vainagu nešanā un mešanā.
Plkst. 22.00 -   Zaļumballe
            Spēlē grupa „Poļu nams”

Būs ugunskura vieta, galdiņi, alutiņš un siers!

Pirms saullēkta – lekšana pāri ugunskuram, līdzsvara gājiens pa laipām, sievu nešana līdz pirmajai papardei,  ripināšanās rasā un cita izdarības…

 Ieeja – ar Jāņu zāļu vainagiem un pušķiem!

30.06.plkst.13.22 -   XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga pacelšanas pasākums  - pie tautas nama.                        

Kamīnzālē – mākslinieku, rokdarbnieču un mājamatnieku izstāde

Pavasara koncerts

karkutautasnams2's pavasara koncerts album on Photobucket