trešdiena, 2013. gada 18. decembris

Nāciet lieli, nāciet mazi! Piektdien, 20. decembrī plkst. 12.00
Kārķu tautas namā

Ziemassvētku pasākums tiem,  kam pāri 50

Brīnumnakts gaidās

* dzied  Valkas kultūras nama senioru jauktais koris,
* dejo Naukšēnu kultūras nama senioru dāmu deju kolektīvs,
*  dziesmas ar Kornēlijas Apškrūmas vārdiem dzied Lilita Kauliņa un Mētra Kalniņa,
* dejas, atrakcijas, dāvaniņas

Pasākums pie galdiņiem, līdzi var ņemt „groziņu”.
Gaidīsim!

…………………………………………………………………………

Sestdien, 21. decembrī plkst. 11.00
Kārķu tautas namā

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

Reiz mežā dzima eglīte

* bērnu teātris
* Ziemassvētku vecītis ar dāvanām
     *  rotaļas

Nāciet lieli, nāciet mazi!otrdiena, 2013. gada 17. decembris

sestdiena, 2013. gada 14. decembris

piektdiena, 2013. gada 13. decembris

piektdiena, 2013. gada 6. decembris

pirmdiena, 2013. gada 2. decembris

Iedegsim eglīti!
Vai Jūs esat ievērojuši, pa kuru ceļu katru gadu  pie mums Kārķos ierodas Ziemassvētku vecītis?
To noteikti uzzināsiet  piektdien, 6. decembra pēcpusdienā, ja atnāksiet uz tautas namu vispirms noskatīties multfilmu programmu, bet pēc tam dosieties pie lielās egles sagaidīt šīgada Ziemassvētku vecīti. Viņš solījies šogad vairāk uzzināt bērnu un pieaugušo vēlmes, tāpēc kārumus no sava dāvanu maisa labprāt iemainītu pret vēstulītēm ar vēlmēm un  novēlējumiem kādam cilvēkam, iestādei, organizācijai utt.
Vēstules tiks nogādātas adresātiem.
Būšot  arī rotaļas un atraktīvas „izdarības” un vēl šis tas.
Ja atnāksi ar savu laba novēlējumu, eglīte noteikti iemirdzēsies košāk.
Gaidīsim!

Pasākumi decembrī  6.12. plkst. 16.00 – multfilmu programma tautas namā

                               Ziemassvētku egles iedegšana pagasta centrā,

  7.12. plkst. 18.00 – spēlfilma „Mammu, es tevi mīlu”

  8.12.plkst. 9.00 -   zolītes čempionāts                
13.12.plkst. 19.00 – „ Koncerts” – saieta nama „Lugažu muiža”
                                                                              amatierteātra izrāde

14.12.   -  Ziemasvētku tirdziņš „Dabas bode”


 15. 12.plkst. 9.00 –   zolītes čempionāts

 19. 12. plkst.19.00    –  Kārķu pamatskolas Ziemassvētku koncerts

 20. 12. plkst.12.00 –  „Brīnumnakts gaidās” –

                      Ziemassvētku pasākums  tiem, kam pāri 50

 21. 12. plkst. 11.00 -  „Reiz mežā dzima eglīte”  -

                                  pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

 22. 12.  –  ceturtās Adventes  koncerts Kārķu baznīcā

 25. 12. – ,,Ziemassvētku apelsīns” – koncerts Kārķu baznīcā 28. 12.  plkst. 19.00 – tautas namā Vecgada pasākums, balle

 30. 12. plkst. 9.00 -   zolītes čempionāts


sestdiena, 2013. gada 30. novembris

piektdiena, 2013. gada 22. novembris

DANDARI aicina

Paziņojums zolītes spēlētājiem

Sakarā ar citiem kultūras pasākumiem decembra mēnesī zolītes čempionāts Kārķu tautas namā notiks 8., 15., un 30. decembrī. Veiksmīgu spēli!

Aldoņa Cīruļa gleznas

karkutautasnams2's gleznu izstade album on Photobucket

trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Aicinām uz gleznu izstādiMākslinieks Aldonis Cīrulis dzimis 1949. gada 24. februārī  Svētciema pagasta (tagad – Salacgrīvas pagasts) „Bērziņos”. Tur dzīvo arī patreiz, savām gleznām rod iedvesmu no dabas – rīti, vakari, saules gaisma un ēnu spēles, gadalaiku un krāsu noskaņu dažādība.
1966. – 1970.g. mācījies Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā dekoratoru nodaļā pie nodaļas vadītāja un skolotāja Valda Treija.
1970. – 1975. g. studē Latvijas Mākslas akadēmijā, tekstilmākslas nodaļā pie nodaļas vadītāja  Rūdolfa Heimrāta. Glezniecību apguvis pie Ritas Valneres un Edvarda Grūbes, kā arī pie mākslinieka un pedagoga Borisa Bērziņa. Visu savu darba mūžu nostrādājis vienā vietā – „Labiekārtošanas kombināta”, pēc tam tā nosaukums bija – „Rīgas dizains”. Darba profils daudzveidīgs: tautsaimniecības, mākslas izstāžu un muzeju iekārtošana, Rīgas svētku un Dziesmu svētku noformējums, brandmūru apgleznošana utt.
Kopš 2003. gada Aldonis Cīrulis darbojas Lielsalacas ev. lut. draudzē Salacgrīvā. Ar savu mākslinieka darbu ir kalpojis Lielsalacas, Brīdagas un Ērģemes dievnamu iekārtošanā, kā arī veidojis savu darbu izstādi Burtnieku baznīcas kompleksā.
Pārsvarā glezno ainavas; ir arī klusās dabas un pa kādam portretam.
Kārķu tautas nama kamīnzālē gleznas tiks izstādītas 22. novembrī, tikšanās ar mākslinieku – plkst. 14.00. Aicināti visi interesenti!

otrdiena, 2013. gada 19. novembris

pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

Paldies!


Paldies atsaucīgajiem skatītājiem, nenogurdināmajiem pašdarbniekiem un visiem apsveicējiem par dāvanām un labiem vārdiem mūsu tautas nama 80. gadu jubilejas pasākumā!

svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Teātra diena Valkā

Skatīt vairāk:http://ziemellatvija.diena.lv/foto/valkas-novada-teatru-parade-2-dala-73247
karkutautasnams2's teatris 2013 album on Photobucket


karkutautasnams2's virietis album on Photobucket

,,Trīnes grēki" no 2005.gada


sestdiena, 2013. gada 2. novembris

Pasākumi novembrī01.11. plkst. 18.00 – Kārķu amatierteātra retrospekcija
                      R.Blaumanis „Trīnes grēki” (2005. gada ieraksts, režisore Ilga Vīlistere)
03. 11.plkst. 9.00 – tautas namā  zolītes čempionāts
09.11. plkst.18.00 - Kārķu amatierteātra retrospekcija
       G. Micāne „ Skaista mana brāļa sēta” (2008. gada ieraksts, režisore Ilga Vīlistere)
11.11.plkst 16.00 – tautas nama kamīnzālē biedrības „Ugunspuķe” pasākums,
                  18.00 – dok./f. „Atmodas antoloģija”

15.11.plkst. 14.00 - skrējiens " Apkārt Kārķiem"
 
16.11.plkst 19.00 – tautas namā  - Kārķu tautas nama 80 gadu jubilejas un Latvijas dzimšanas dienas pasākums:
                           * pašdarbnieku koncerts
                                     „ Caur laikiem šī dziesma būs”
                           * balle, spēlē grupa „Liepavots”

17.11.plkst.9.00 – tautas namā  zolītes čempionāts
22.11. plkst 14.00 - mākslinieka Aldoņa Cīruļa gleznu izstādes atklāšana
29.11. - 1.12. - LU folkloras deju kopas "Dandari" radošā nometne
  Spēlfilma „ Mammu, es tevi mīlu” tiek pārcelta uz 7. decembri plkst. 18.00


Kamīnzālē – Birutas Kalniņas un Raimonda Briča zīmēto  afišu izstāde - līdz 20. novembrim.
 No 22.novembra - Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde
2. stāvā - Evija Leimanes veidoto auskariņu jauna kolekcija


sestdiena, 2013. gada 19. oktobris

Tas bija toreiz...Turpmākās izrādes:01.11. plkst. 18.00 –
                      R.Blaumanis „Trīnes grēki” (2005. gada ieraksts, režisore Ilga Vīlistere)

08.11. plkst.18.00 -
       G. Micāne „ Skaista mana brāļa sēta” (2008. gada ieraksts, režisore Ilga Vīlistere)svētdiena, 2013. gada 13. oktobris

piektdiena, 2013. gada 4. oktobris

Pasākumi oktobrī6.10. plkst. 9.00 –  zolītes čempionāts tautas namā  
11.10. plkst. 15.00 – rekonstruētā  ceļa posma Kārķi – Vēveri
                                svinīga atklāšana Veckārķos
11.10. plkst. 22.00 –  tautas namā  - Ballīte
                                 ”Visi šurp pa rekonstruēto ceļa posmu!”
                 spēlē Kārķu jauniešu vokāli instrumentālā grupa
19.10. plkst. 18.00 –  amatierteātra izrāžu
                               videoierakstu retrospekcijas 1. vakars,
                               Guntas Micānes luga „Klēts”
                         ( 2001. gada ieraksts, režisore Ilga Vīlistere).
20. 10. plkst. 9.00 –   zolītes čempionāts tautas namā
24. 10. plkst. 10.00 – Valkas novada attīstības programmas
                              sabiedriskā apspriešana Kārķu tautas namā
25. 10. plkst. 19. 00 –  Valkas pilsētas teātra viesizrāde –
                        K.Dragunska „ Edīte Piafa. Mans Leģionārs”

pirmdiena, 2013. gada 23. septembris

Gatavojamies jubilejai!Rudens lapu virpulī paiet ne tikai dienas, bet aizskrien gadi, un Kārķu tautas namam šis jau ir 80. rudens, kopš  tautas celtajai ēkai tika vērtas durvis, lai pagasta iedzīvotāji varētu sanākt kopā dziedāt, dejot, spēlēt teātri un kopīgos pasākumos pavadīt savu brīvo laiku. Atzīmējot šo jubileju, tautas nama pašdarbnieki gatavo koncertprogrammu ar bijušo dejotāju, dziedātāju un  muzikantu piedalīšanos.
Pasākums notiks š.g. 16. novembrī, kurā tautas nama jubileju apvienosim ar Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībām. Tā kā  dzīves ceļš daudzus ir aizvedis tālāk no Kārķiem, aicinām atsaukties visus tos, kuri kādreiz ir piedalījušies kādā no Kārķu tautas nama pašdarbības kolektīviem vai bijuši to vadītāji.  Ļoti gaidīsim informāciju pa telefonu 26365892 (Dace) vai e-pastu – karkitn@valka.lv  līdz 1. novembrim.
Informācija tiem, kuri vēlas pievienoties koncerta dalībniekiem:
mēģinājumi – senioru deju kolektīvam-  pirmdienas, no plkst. 18.30
                                                                 trešdienas, no plkst. 13.30
                               senioru ansamblim – trešdienas, no plkst.11.30
                                sieviešu ansamblim – trešdienas, no plkst. 19.00
                          vidējās paaudzes deju kolektīvam – otrdienas, no plkst. 19.00
                          muzikantiem – sestdienas, no plkst. 19.00
 Gaidīsim!       
 Amatierteātra fani aicināti tautas namā jau 19. oktobrī plkst.18.00, kad sāksim mūsu aktieru iestudēto lugu videoierakstu retrospekciju. Šajā vakarā skatīsimies 2001. gada ierakstu - Guntas Micānes lugu „Klēts” (režisore Ilga Vīlistere). Visi laipni aicināti!
Par pārējiem videoierakstiem sekojiet informācijai turpmāk!
Tiem, kas nedzied, nedejo, nespēlē teātri, iesakām ievingrināt rokas applaudēšanai un iegādāties piemērotus apavus ballītei, jo  spēlēs grupa „Liepavots”.
Uz tikšanos!


piektdiena, 2013. gada 20. septembris