ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

Pasākumi oktobrī

7.10., plkst. 19.00 – senioru dāmu deju kopas ,,Vēl ziedam”
jubilejas koncerts ,,1 TORTE UN 1 SVECE”
Koncertā piedalās deju kopas no Valkas, Vijciema , Strenčiem;
akordeonists Jānis Timermanis un vīru vokālā grupa no Rencēniem.
Pēc koncerta – saviesīgs vakars koncerta dalībniekiem un faniem, muzicē Daumants un ,,Savējie”.
9.10., plkst. 9.00 – zolītes čempionāts
14.10., plkst. 16.00 – biedrības ,,Ugunspuķe” pasākums
22.10., plkst. 19.00 – Zvārtavas tautas nama amatierteātra izrāde –
M.Zīles luga ,,Savedējs”
29.10., plkst. 19.00 – Daumanta Ķīkuļa jubilejai veltīts koncerts
,,Dziesma vieno”
Koncertā piedalās viesi no Jērcēniem, Ogres, Rencēniem un pašmāju kolektīvi.
Plkst. 22.00 – balle, spēlē Aivars no Ogres

otrdiena, 2011. gada 27. septembris

piektdiena, 2011. gada 16. septembris

Aicinājums tirgoties

Uzmanību!
30.septembrī paredzētais Miķeļdienas tirdziņš pārcelts nedēļu ātrāk -
piektdien, 23.septembrī plkst.14.00
pie tautas nama
Tirdziņš interesants ar to, ka dažādus lauku labumus, pašceptus pīrādziņus, kūkas,pašu vāktas tējas un citas interesantas, gardas lietas tirgo galvenokārt skolēni, taču aicināti arī pieaugušie likt lietā savu fantāziju, jo - ko tik nevar notirgot, ja esi ar savu ideju tirgū pirmais!
Pārskatiet visu mājās izaudzēto un uz tirgu ņemiet līdzi lielāko augli vai dārzeni, jo notiks lielā svēršanās un Kārķu ,,Dižākais...2011"(ķirbis, kabacis, gurķis, kartupelis, tomāts, ābols, burkāns vai biete) notiekšana.
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

Dzeja, nepadodies! - Kārķos

svētdiena, 2011. gada 4. septembris

ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris

Pasākumi septembrī

03.09. – ekskursija uz Gulbenes Bānīša svētkiem
16.09.,plkst.14.00 – Dzejas dienu pasākums


23.09. plkst.14.00 – Miķeļdienas tirdziņš.
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

Pašdarbības kolektīvi atsāk sezonu.
Aicinām arī jaunus dalībniekus uz 1. mēģinājumu:

senioru deju kopā ,,Vēl ziedam” – trešdien, 07.09.,plkst. 13.30