ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

Pasākumi oktobrī

7.10., plkst. 19.00 – senioru dāmu deju kopas ,,Vēl ziedam”
jubilejas koncerts ,,1 TORTE UN 1 SVECE”
Koncertā piedalās deju kopas no Valkas, Vijciema , Strenčiem;
akordeonists Jānis Timermanis un vīru vokālā grupa no Rencēniem.
Pēc koncerta – saviesīgs vakars koncerta dalībniekiem un faniem, muzicē Daumants un ,,Savējie”.
9.10., plkst. 9.00 – zolītes čempionāts
14.10., plkst. 16.00 – biedrības ,,Ugunspuķe” pasākums
22.10., plkst. 19.00 – Zvārtavas tautas nama amatierteātra izrāde –
M.Zīles luga ,,Savedējs”
29.10., plkst. 19.00 – Daumanta Ķīkuļa jubilejai veltīts koncerts
,,Dziesma vieno”
Koncertā piedalās viesi no Jērcēniem, Ogres, Rencēniem un pašmāju kolektīvi.
Plkst. 22.00 – balle, spēlē Aivars no Ogres

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru