svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis

Aicinājums Kārķu rokdarbniekiemTautas nama kamīnzālē 30. aprīlī plkst. 16:00 tiks atklāta  rokdarbu izstāde " Pastāvēs, kas pārmainīsies", kurā aicinām ar saviem darbiem piedalīties visus, kuri pēdējo 2 gadu laikā ir kaut ko uzmeistarojuši
 ( adījumi, tamborējumi, izšuvumi, darbi no koka vai cita materiāla utt.) Īpaši gaidām radoši pārveidotas savu laiku " nokalpojušas " lietas.
Darbiņus lūdzam nogādāt tautas namā līdz 25. aprīlim. Neturi sveci zem pūra!

Tuvojas Meža dienas!Būsiet gaidīti Meža dienās Kārķos
30. aprīlī un 1. maijā Kārķos notiks 12. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Šogad jaunums - pirmajā  dienā – 30. aprīlī pulksten 11.00 notiks praktisks seminārs par mežu kopšanu, kaitēkļiem, slimībām  u.c. lietām, kas ir nepieciešams zināt ikvienam mežu īpašniekam un  apsaimniekotājam.  Seminārs notiks sadarbībā ar Mežu konsultāciju pakalpojumu centru un firmu Metsa Forest. Pēc tam kopīgs launags pie Spiģu alas.
Pulksten 16.00 Kārķu tautas nama kamīnzālei vietējo rokdarbnieku izstādes “Pastāvēs tas, kas pārvērtīsies” atklāšana.
Pēc pusdienā Kārķos jau ieradīsies mazpulcēni no visām Valkas novada skolām, kā arī šogad dalību pasākumā jau pieteikusi Amatas  pamatskola un jaunieši no Apes . Iepriekšējā vakarā , kā jau tradicionāli, ieradīsies arī Rīgas Tehniskās  universitātes studenti, lai nākošajā dienā vadītu Zaļo koka darbnīcu un piedalītos Koka auto sacensībās. Šogad iecerēts, ka studentu skaits būs vēl kuplāks, jo pievienosies arī Latvijas Universitātes Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes studenti, lai pētītu kukaiņus Kukaiņu viesnīcā, dabu Lustiņdruvā un dotos leģendai pa pēdām – meklētu sēravotus.
  Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, arī šogad ikvienam būs iespēja doties pulksten 18.00 pārgājienā uz Bezdibeņa ezeru gida pavadībā, pēc tam kopīga vakarēšana ar dziesminieku Kārli Kazāku pie ugunskura „Vēlzemnieku” pagalmā.
Meža dienu  svinīga atklāšana 1. maijā pulksten 9.00 pie Kārķu pagasta pārvaldes, pēc tam izbraukšana uz objektiem. Darbi ritēs vienlaicīgi vairāk nekā 10 vietās un katram iespēja izvēlēties sev visinteresantāko un piemērotāko. Šogad Meža dienu darbi galvenokārt, notiks Lustiņdruvā un Ķires upes krastā - Dabas koncertzāles vietas labiekārtošana, pīļu ligzdu būvniecība, kukaiņu izpēte Kukaiņu viesnīcā, leģendai pa pēdām – sēravotu meklējumi un izpēte, trošu nobraucienu rampas izbūve u.c. Pagasta centrā strādās arboristi, kura darbu būs iespēja ikvienam vērot. Pavisam darbi ritēs vienlaicīgi vairāk nekā 10 objektos.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc kopīga darba, būs kopīga maltīte un atpūta, kur katrs varēs sev atrast ko interesantu un aizraujošu – notiks arī 4. Koka auto sacensības Kārķos.  Ikviens aicināts gatavot koka auto un piedalīties sacensībās, kurās šogad vistālāk aizbraukušā rezultāta uzrādītājam būs īpaša balva – brauciens uz Briseli. Iecerēts, ka pasākumā piedalīsies arī EP deputāte Inese Vaidere, kura arī  pasniegs šo balvu sacensību uzvarētājam.  Balvas saņems visās sacensību klases pirmo trīs vietu ieguvēji, taču kā iepriekšējās sacensības liecina -pats nozīmīgākais  ir azarts un dzīvesprieks, kas valda visu sacensību laiku.
Meža dienu pasākumu vadīs un koka auto sacensības komentēs radio Skonto programmu vadītājs Valdis Melderis.
Visas dienas garumā darbosies Viļņa Kazāka un studentu vadībā Zaļā koka darbnīca. Jaunums būs Alnīša namiņš, kas tur notiks – uzzināsiet piedaloties pasākumā. Apskatāmas būs dažādas izstādes. Ikviens talkas dalībnieks aicināts uz talku ņemt mērinstrumentus, lai piedalītos lielajā Mērinstrumentu izstādē. Mērinstrumenti var būt visdažādākie sākot no lineāla, bīdmēra, barometra  līdz pūram u.c. senām ierīcēm. Eksponātu izvēle brīva, lai lido domas zelta spārniem un bagāta iztēle! Interesantākajiem eksponātiem paredzamas pārsteiguma balvas!
Ikvienam pasākuma dalībniekam būs iespēja pārbaudīt savu veiklību un drosmi aizraujošās sportiskās aktivitātēs – pārbaudot savus spēkus alpīnisma aktivitātēs un loka šaušanā. No pulksten 12.00 Rūķa Dabas bodītē būs iespējams nopirkt lauku labumus.
Pasākumu dienā  kuplinās un vakarā balli pulksten 22.00 Kārķu tautas namā spēlēs Māris Sloka un grupa „Klaidonis”.( Ballē ieeja 2.00 EUR)
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un kopīgi atpūsties! Pie mums, kā jau tradicionāli, pēc labi padarīta darba būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi radus, draugus un ģimeni! Talku tūrisms – šis ir jēdziens, ko kārķēnieši cenšas iedibināt pirmie Latvijā. Pirmie zvani par dalību talkā ir jau no Balviem un Briseles, mēs ceram, ka izdosies! Ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sakopt vidi, aktīvi atpūsties un ko jaunu uzzināt! Paldies visiem sadarbības partneriem atbalstītājiem – nakšņošana un ēdināšana visiem būs bez maksas. (Ja nepieciešama nakšņošana, lūgums iepriekš pieteikties). Viss notiks par prieku dabai un cilvēkiem!
                                                 Sandra PilskalnePie Turnas rokdarbniecēm

KTN3's Turna album on Photobucket

Mainam olas Ēvelē
Senioru deju grupa " Vēl ziedam" Lieldienu pēcpusdienā devās pie kaimiņiem uz Burtnieku novada Ēveles pagastu, lai iepazīstinātu tautas nama apmeklētājus ar olu krāsošanu marmorēšanas tehnikā un papildinātu ēveliešu svētku koncertu ar savām jautrajām dejām. Dejotājas turpina īstenot plānotos pasākumus projektā " Skaist, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā", lai nākošajā koncertā varētu dejot jaunajos tērpos, kas iegādāti ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.


KTN3's Lieldienas Evele album on Photobucket

ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis