ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs

Jūlijā

*Aicinām pieteikties konkursam ,,Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2011"
*Gaidām idejas skiču konkursam ,,PAR KĀRĶU UN VIJCIEMA PAGASTU ĢERBOŅA SKIČU IZVEIDI''
* Aicinam radus un draugus, bijušos un esošos kārķēniešus gatavoties Pagasta svētkiem 12. un 13. augustā (radošas, sportiskas aktivitātes, - sekojiet līdzi sīkākai informācijai), balle kopā ar grupu ,,Vēja runa", starpbrīžos - Dj Niknais).

Svētkos ,,Novada dižgalds''