ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs

svētdiena, 2011. gada 19. jūnijs

Jāņa kauss zolītē

Īsti veči uz zolītes spēli tautas namā svētdien ieradās ar izkapti, lai pusdienu pārtraukumā piedalītos pļaušanas čempionātā. Bet, kam tādas nebija, palika skatītājos un visu uzmanību koncentrēja zolītei. Kā tas izdevās, rāda rezultāti:
1.v. – Imants Zvirbulis (Ērģeme)
2.v. – Jukāms Jānis (Kārķi)
3.v. – Andrejauskis Arnis (Kārķi)
Mazliet atpalika Daumants Ķīkulis, Andris Ķīkulis, Elmārs Savickis.

Pļaušanas čempionāts

III Kārķu čempionātu pļaušanā ar izkapti šoreiz ieskandināja kapela ,,Vecie turnavieši”, aicinot visus pie pagasta pārvaldes ēkas, kur ar Jāņa Jukāma un Daiļa Lammasa palīdzību jau sagatavoti laukumi pļaušanai. Kamēr pļāvēji izlozē laukumus un pārrunā noteikumus, tikmēr līdzjutējiem ir iespēja nogaršot vietējā ražojuma sierus un piedalīties alus degustēšanas konkursā.
Paldies čaklajām siera gatavotājām – Dzintrai Ozolai, Sandrai Pilskalnei un Ilgai Vīlisterei. Ilga piedāvāja degustēšanai 2 veidu Jāņu sierus un 3 veidu mīkstos sierus, Sandras ,,Līgo groziņā” – 3 veidu sieri. Degustētāji atzina visus par gardiem, tomēr visvairāk balsojuma ,, puķītes” krājās trauciņā pie Dzintras Ozolas siera.
Lai gan vietējā ražojuma alu neviens nepiedāvāja, iecienītāko alus šķirņu noteikšanas konkursā pārliecinoši uzvarēja Boriss Szostaks, pareizi atminot visas alus šķirnes.
Izrādās – Kārķu meitas puķītes un zālītes taupa Līgo vakaram, jo šoreiz vainadziņu izstādei nopinusi tikai Inta Šķudīte.
Pļaušanas čempionāta žūrijas komisija ( Ģertrūde Ābele, Kārlis Vīlisters, Jānis Krams) un galvenais tiesnesis Kārlis Pētersons, izvērtējot dalībnieku pļāvumu, noteica šādus rezultātus:
Sievietēm:
1.v. – Vinetai Vīksnai
2.v. – Dzintrai Aleksandrovai, arī par ,,Saimnieces tēlu” un skaistāko nopļauto vālu.
3.v. – Vijai Pēterēnai
Īpašas balvas par tēla oriģinalitāti – Intai Engerei un Ilgai Vīlisterei, Ilgai arī skaistākais nopļautais vāls; par uzdrīkstēšanos – Ingunai Pētersonei, par pēdējā brīža lēmumu – ,,tomēr pļaušu” – Artai Pūpolai
Vīriešiem:
1.v. – Jānim Ābelem
2.v. – Ērikam Jukāmam , arī skaistākie nopļautie vāli
3.v. – Valdim Kārkliņam
Īpaša balva - senioram Borisam Szostakam
Jauniešiem:
1.v. – Jānim Zirnim
Paldies jaukajiem muzikantiem!
Uz tikšanos nākamgad vēl kuplākā pulkā!
sestdiena, 2011. gada 18. jūnijs

piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Ielīgosim Jāņus!

Svētdien, 19. jūnijā
Plkst. 9.00 tautas namā –
Jāņa kauss zolītes spēlē
Aicināti visi zolītes spēles pratēji!
Dalības maksa – 2.- ls

plkst.12.00 pie pagasta ēkas
III Kārķu čempionāts pļaušanā ar izkapti,(skatīt nolikumu)
*Jāņu vainadziņu izstāde - konkurss
,,Manam siena pļāvējam”
(ņemt līdzi jau nopītu vainadziņu)
*Sieru degustēšana
(degustēsim un noteiksim gardāko
Kārķos gatavoto sieru),
*Alus degustēšana
(konkurss alus šķirņu noteikšanā,
aicinam piedāvāt arī vietējā ražojuma alu)

Muzicē kapela ,,Vecie turnavieši”

Plkst.13.30
tautas namā –
Zolītes spēles turpinājums un noslēgums


NOLIKUMS SACENSĪBĀM PĻAUŠANĀ AR IZKAPTI
Kārķos 2011. gada 19. jūnijā
Mērķis un uzdevums:
- veicināt Latvijas lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu,
- pulcināt kopā dažādu paaudžu (bērnus, jauniešus, pieaugušos) darbīgākos un aktīvākos Kārķu un novada iedzīvotājus,
- noskaidrot Kārķu pagasta un novada labākos pļāvējus ar izkaptīm.
Vieta un laiks:
sacensības notiks 2011. gada 19. jūnijā Kārķu pagastā, aiz pagasta pārvaldes ēkas:
no pl 11.30 - dalībnieku reģistrācija, pļaušanas laukuma izloze
pieteikties iepriekš līdz 17.06. tautas namā vai pa telefonu – 26981991, 26365892
pl. 12.00 – sacensību atklāšana
Dalībnieki:
aicināti piedalīties visi, kas prot pļaut ar rokas izkapti, startējot pa vecuma grupām:
• jaunietes līdz 21.g. v.
• jaunieši līdz 21 g. v.
• vīrieši no 21 g. v.
• sievietes no 21 g. v.
Darbarīki:
katrs dalībnieks piedalās ar savu izkapti. Dalībnieku un skatītāju drošībai, dodoties uz sacensību vietu un no sacensībām, izkapts asmenim obligāti jābūt aptītam.
Sacensībās pļaujamā platība vīriešiem – 5 x 5 m , sievietēm – 3 x 3 m
Norises gaita
Dalībnieki pēc signāla sāk pļaut lauku no kreisā priekšējā stūra. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.
Pļaušanas rezultātu izvērtēšana - galīgo rezultātu sastāda šādi komponenti:
- pļaušanas ātrums, ko ar hronometru fiksē laika tiesnesis, sākot no starta signāla līdz brīdim, kad dalībnieks nopļautā lauka galā ir uzslējis stāvus savu izkapti,
- plāvuma gludums un vāla taisnums,
- pļāvēja vizuālais tēls.
Sacensības vērtē iepriekš sastādīta kompetenta komisija.

pirmdiena, 2011. gada 6. jūnijs

Fotokonkursā ,,Drauga ķepa"

Fotokonkursā ,,Drauga ķepa", ko rīkoja interneta portāls www.ziemellatvija.lv sadarbībā ar A. Kupriša veterināro praksi, no 172 fotogrāfijām 2. - 3.vietu dalīja kārķēnietis Džaspers (starp savējiem saukts - Džesis). Arī līdz šim Džesis ir aktīvi piedalījies pagasta dzīvē - spēlējis teātri, skrējis Lāčplēša dienas skrējienā utt.

svētdiena, 2011. gada 5. jūnijs

,,CAUR SIDRABA BIRZI GĀJU" - AIZKRAUKLĒ

1.DAĻA - CEĻĀ2. DAĻA - MĒĢINĀJUMĀ3. DAĻA - SAULĪTĒ4.DAĻA - KONCERTĀ

trešdiena, 2011. gada 1. jūnijs

Pasākumi jūnijā

No 1. 06. – Daiņa Jansona fotogrāfiju izstāde - kamīnzālē
1.06. – Bērnu aizsardzības dienas aktivitātes
4.06. – vidējās paaudzes deju kolektīvs dodas uz Vidzemes deju svētkiem ,,Caur
sidraba birzi gāju” Aizkrauklē
11.06. – Kārķu pamatskolas 9. klases izlaidums
18. 06. – senioru dāmu deju grupa piedalās koncertā Strenčos
19.06.plkst. 9.00 – Jāņa kauss zolītes spēlē
plkst.12.00 – ielīgošana pļaviņā pie Kārķu pamatskolas,
III Kārķu čempionāts zāles pļaušanā ar izkapti.
23.06.plkst. 20.00 - muzikāli teatrāls uzvedums ,,Latvieši tik līgo” - laukumā pie pagasta pārvaldes,
balle.

Bērnu aizsardzības dienā