svētdiena, 2014. gada 22. jūnijs

Valka - Kārķi - Valka

KTN3's ritenbrauksana album on Photobucket

Jāņa kauss zolītē


22. jūnijā Kārķos notika Jāņa kausa izcīņa zolītē, kurā sacentās 27 spēlētāji. 1. vietu izdevās izcīnīt Harijam Spalvam (Naukšēni), 2. vietu – Atim Avotam (Ērģeme), 3. vietu – Ziedonim Hānam (Rencēni).
Sacensību galvenais tiesnesis Mārtiņš Kreilis atzīst, ka spēle bija spraiga, un tajā piedalījās arī 4 Jāņi. Vienam no jaunākajiem spēles dalībniekiem Jānim Jundzītim izdevās izcīnīt 5. vietu.
Informāciju sagatavoja Sandra Pilskalne
KTN3's jana kauss album on Photobucket

Strīķē, Jāni, izkaptiņu!


Šogad Kārķos Jāņu ielīgošana aizsākās 21. jūnijā ar pasākumu “Strīķē, Jāni, izkaptiņu”, kura laikā notika tradicionālās pļaušanas sacensības. Šādas sacensības Kārķos notika piekto reizi un pļaušanas mākā sacentās 17 dalībnieki, tajā skaitā 6 sievietes. Dāmu konkurencē 1. vietu izdevās izcīnīt valcēnietei Lailai Ozoliņai, 2. vietu Dacei Bundzei, 3. vietu – Mārītei Meļniķai. Dzintra Ozola saņēma balvu par skaistāko pļāvumu, Rita Ramate – par centību, bet Arta Pūpola par ikgadēju dalību pļaušanas sacensībās. Vīru konkurencē bija 9 dalībnieki. 1. vietu izdevās izcīnīt Ērikam Jukāmam, 2. vietu – Ritvaram Bezšapočņikovam, 3. vietu – Pēterim Pētersonam. Jauniešus pārstāvēja 2 dalībnieki. 1. vieta – Nikam Auštam, 2. vieta – Viesturam Ābelem. Balvu par skaistāko pļāvumu tiesneši piešķīra Vitautam Aukštikalnim.
Pasākumu brīnišķīgi kuplināja Valkas kultūras nama ansamblis – dziesmu draugu kopa “Nāburgi” un baltu zinšu zinātājas Regīnas Valtenbergas stāstījums, kas radīja skaistu Jāņu gatavošanās noskaņu. Par svētku sajūtu baudīšanu bija parūpējušās arī 11 siera gatavotājas Inta Skrastiņa, Dzintra Ozola, Balva Ziediņa, Maiga Stilbiņa, Rudīte Meirēna, Ilga Vīlistere, Māra Savicka, Iveta Andrejauska, Mirdza Vilka, Daila Cekula, Dace Pieče, Sandra Pilskalne un 5 Jāņu dzērienu darinātāji: Ojārs Ozols bija izbrūvējis alu pēc īpašas sentēvu metodes, Ilga Vīlistere bija pagatavojusi medus alu, Dace Pieče trīs dažādus kvasus – maizes, rabarberu un siera sūkalu, Pēteris Pētersons cienāja ar rabarberu kvasu, kuru viņš iepriekš gatavoja Valkas muzejā, bet rezultāts bija nobaudāms Kārķos. Pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības „ Ugunspuķe” organizēto pasākumu finansiāli atbalstīja Valkas novada dome. Pasākuma kopējā tāme 320 EUR, no kuriem 120 EUR iegūti piedaloties Valkas novada kultūras projektu konkursā.
Informāciju sagatavoja: Sandra Pilskalne KTN3's ieligojam album on Photobucket

otrdiena, 2014. gada 17. jūnijs

Lai līgojam, lai svinam!Vasaras saulgriežu laikā, kad daba ir ziedēšanas kulminācijā, kad ir visgarākā diena un īsākā nakts, Kārķu pagasta iedzīvotāji un viesi aicināti ielīgot Jāņus pasākumā „ Strīķē, Jāni, izkaptiņu!” Pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības „ Ugunspuķe” organizēto pasākumu šogad finansiāli atbalsta Valkas novada dome. Par piešķirtajiem līdzekļiem biedrība ir iegādājusies izkaptis un izkapts kātus, sarūpējusi balvas labākajiem pļāvējiem, uzaicinājusi ciemos senbaltu zināšanu pētnieci Regīnu Valtenbergu, sagādājusi izejvielas  Jāņu siera siešanai.

Pagastā ir apzinātas 23 saimnieces, kuras Līgo vakara galdam pašas sien savu Jāņu sieru un 6 alus darītāji. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja degustēt 12 saimnieču gatavoto  sieru un 5 veidu miestiņus, piedalīties pļaušanas sacensībās vai būt līdzjutējos, uzzināt svarīgākās vasaras saulgriežu tradīcijas un to nozīmi mūsu dzīves ritumā, ieklausīties  Valkas kultūras nama folkloras ansambļa/dziesmu draugu kopas „ Nāburgi” skandētajās dziesmās un jauki pavadīt laiku.

Vakarā Kārķu tautas nama pašdarbnieki ar uzvedumu „ Jāņos visi līgo” viesojas Ēveles pagasta brīvdabas estrādē.

Tie, kuri pēc pļaušanas gada īsākajā naktī būs paspējuši atpūsties, svētdien aicināti uz Jāņa kausa izcīņu zolītes spēlē, bet pārējie  - ap plkst. 11.30 pie autobusu pieturas Kārķu centrā – aicināti sagaidīt un uzmundrināt riteņbraukšanas sacensību „ Valka-Kārķi-Valka” dalībniekus.

Līgo vakarā tautas nama amatierteātris aicina uz jautru izrādi. Visiem zināmu personāžu  lomās šoreiz iejutīsies Dana Zirne, Ineta Andrejauska, Arta Pūpola, Tatjana Āre, Karina Eglīte, Andris Ķīkulis, Verners Zutis, Sandis Strazds, Rinalds Šostaks. Izrādi papildinās senioru jauktais vokālais ansamblis „Baltie taureņi”, senioru dāmu deju grupa „Vēl ziedam”. Būs siers un alutiņš, dejas līdz saullēktam. No saules rieta līdz saules lēktam centīsimies uzturēt gaismu ugunskurā, bet, gaismai austot, nenogurušie aicināti ,,baskāju” sacensībās pļaviņā pie „ Bodes”. Pasākums paredzēts centra laukumā pie tautas nama, taču lietus un auksta laika gadījumā tas notiks tautas namā.

Lustīgu līgošanu!

Izlaidumā

KTN3's izlaidums album on Photobucket

ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs

pirmdiena, 2014. gada 2. jūnijs

Nolikums sacensībām pļaušanai ar rokas izkaptiMērķis un uzdevums:
- veicināt Latvijas lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu,
- pulcināt kopā dažādu paaudžu (bērnus, jauniešus, pieaugušos) darbīgākos un aktīvākos Kārķu un novada iedzīvotājus,
- noskaidrot  labākos pļāvējus ar rokas  izkaptīm.

Vieta un laiks:
sacensības notiks 2014. gada 21. jūnijā Kārķu pagastā, aiz pagasta pārvaldes ēkas:

   no plkst. 11.00 -  dalībnieku reģistrācija, pļaušanas laukuma izloze

                         pieteikties iepriekš līdz 18.06.  tautas namā vai pa telefonu –  26365892 (Dace)

        plkst. 12.00 – sacensību atklāšana

Dalībnieki:
 aicināti piedalīties visi, kas prot pļaut ar rokas izkapti, startējot pa  vecuma grupām:

·        jaunietes līdz 25.g. v.

·        jaunieši līdz 25 g. v.

·        vīrieši no 25 g. v.

·        sievietes no 25 g. v.

Darbarīki:
organizatori nodrošina dalībniekus ar izkaptīm, bet katrs dalībnieks var piedalīties ar savu izkapti.

 Dalībnieku un skatītāju drošībai, dodoties uz sacensību vietu un no sacensībām, izkapts asmenim obligāti jābūt aptītam.

Sacensībās pļaujamā platība vīriešiem – 5 x 5 m , sievietēm – 2.5 x 5 m

Norises gaita
Dalībnieki pēc signāla sāk pļaut no jebkura izlozētā lauka stūra. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.

Pļaušanas rezultātu izvērtēšana -  galīgo rezultātu sastāda šādi komponenti:
- pļaušanas ātrums, ko ar hronometru fiksē laika tiesnesis, sākot no starta signāla līdz brīdim, kad dalībnieks nopļautā lauka galā ir uzslējis stāvus savu izkapti,
- plāvuma gludums un vāla taisnums,

Specbalva - radošākais pļāvēja vizuālais tēls.

Sacensības vērtē  iepriekš sastādīta kompetenta  komisija.

svētdiena, 2014. gada 1. jūnijs

Pasākumi jūnijā


05.06.plkst.20.00 - iespēja apmeklēt kinoseansu Valkas kultūras namā - Spēlfilma “Džimlai rūdi rallallā!”
                            ( transportam pieteikties tautas namā)
13.06. - pamatskolas izlaidums tautas namā
21.06. plkst. 11.00 - ielīgošanas pasākums ,, Strīķē, Jāni, izkaptiņu !":
* pašdarinātā Jāņu siera un alus degustācija
  (sīkāka informācija  - 26365892 - Dace),
* sacensības pļaušanā ar rokas izkapti
                 ( skatīt nolikumu ),
* vasaras saulgriežu tradīcijas kopā ar senbaltu zināšanu pētnieci Regīnu Valtenbergu,
* muzicē Valkas kultūras nama folkloras ansamblis/dziesmu draugu kopa " Nāburgi".

 21.06. plkst. 20.00 -  pašdarbības kolektīvi viesojas Ēveles estrādē
 22.06. plkst. 9.00 - Jāņa kausa izcīņa zolītē
 23.06. plkst. 20.00 - pašdarbības kolektīvu uzvedums " Jāņos visi līgo"
       no plkst. 22.00 - zaļumballe, spēlē " Hardijs un Co "

Tautas nama kamīnzālē – mākslinieka Jura Muižnieka gleznu izstāde,

                                             mazformāta gleznu komercizstāde.