svētdiena, 2014. gada 1. jūnijs

Pasākumi jūnijā


05.06.plkst.20.00 - iespēja apmeklēt kinoseansu Valkas kultūras namā - Spēlfilma “Džimlai rūdi rallallā!”
                            ( transportam pieteikties tautas namā)
13.06. - pamatskolas izlaidums tautas namā
21.06. plkst. 11.00 - ielīgošanas pasākums ,, Strīķē, Jāni, izkaptiņu !":
* pašdarinātā Jāņu siera un alus degustācija
  (sīkāka informācija  - 26365892 - Dace),
* sacensības pļaušanā ar rokas izkapti
                 ( skatīt nolikumu ),
* vasaras saulgriežu tradīcijas kopā ar senbaltu zināšanu pētnieci Regīnu Valtenbergu,
* muzicē Valkas kultūras nama folkloras ansamblis/dziesmu draugu kopa " Nāburgi".

 21.06. plkst. 20.00 -  pašdarbības kolektīvi viesojas Ēveles estrādē
 22.06. plkst. 9.00 - Jāņa kausa izcīņa zolītē
 23.06. plkst. 20.00 - pašdarbības kolektīvu uzvedums " Jāņos visi līgo"
       no plkst. 22.00 - zaļumballe, spēlē " Hardijs un Co "

Tautas nama kamīnzālē – mākslinieka Jura Muižnieka gleznu izstāde,

                                             mazformāta gleznu komercizstāde.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru