trešdiena, 2010. gada 31. marts

Piemiņas diena

Katru gadu, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Kārķu pagasta sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Pilskalne organizē piemiņas pasākumu represētajiem.
Gājiens no skolas, atceres brīdis pie Pelēkā akmens un tikšanās ar dzejnieci un publicisti Andu Līci aicināja arī pagasta jaunāko paaudzi izprast tā laika ciešanas un ilgas pēc Dzimtenes.


svētdiena, 2010. gada 21. marts

Dziesma manai paaudzei

Jau 15 gadus Kārķos koncerts ,,Dziesma manai paaudzei” ir viens no apmeklētākajiem koncertiem. Šogad klausītāju interesi palielināja šī krietnās mūzikas festivāla aizsācēja – Freda - klātbūtne. Viņa vārdiem sakot: ,,Sēkla ir kritusi auglīgā augsnē, jo Kārķos kaut kur slepus kādā kūtī aug ne tikai mazie zaļie cilvēciņi, bet šeit aug arī dziedātāji, kas vienkārši grib dziedāt, nedomājot par laureāta godu, izbalsošanu un tamlīdzīgām lietām”(pārfrāzējot).
Vakara programmu veidoja dalībnieki no iepriekšējo gadu koncertiem, skanēja viņu jau dziedātās vai izvēlētās jaunas dziesmas.
Visus šos 15 gadus ,,nodziedājusi’’ Arta Pūpola, kura ir liela dziesmu zinātāja ( šoreiz - ,,Savāda vasara”). Ģimenes tradīcijas turpina meitas Evija Strazda (,,Nesaki nevienam”) un Silva Liepiņa (,,Es vēlētos”).
Pastāvīgajiem klausītājiem bija patīkami atkal uz skatuves redzēt Agritu Jegorovu (,,Kaprīza meitene”), Ingu Baltkāji (,,Ilgošanās”), SandruSermuss (,,Atdziedi,dvēsele”) un Vitu Akulovu(,,Zili brīnumi”), kuras pēc dzīves un darba vietas maiņas pēdējos koncertos vairs nepiedalījās. Klausītāju applausi liecināja, ka viņas ir atkal gaidītas Kārķos.
Kā vienmēr ,,baudāmu” priekšnesumu prot sagādāt Ilze Luhaere (,,Lets twist again”).
Jau vairākus gadus droši un skanīgi dzied meitenes - Elīna Žuka (,,Tad, kad zvaigznes krīt”) un Laura Szostaka (,,Pieklauvē”).
Dziedošo jauniešu pulkam pievienojās Sanita Cipruse (,,Aiz vēja ģeneratora”), Laura Cera(,,Brīži”).
Andas Kalniņas kādreiz dziedātā dziesma ,,Pa mākoņu ceļu’’, kuru pēc aptaujas datiem vēlējās dzirdēt lielākā daļa kārķēniešu, skanēja māsas Lienes Piečes izpildījumā.
Ja kopā, tad arī uz skatuves – tā nosprieduši Dana un Kārlis Zirņi(,,Ievziedu laiks”).
Savas paaudzes ,,topa’’ dziesma - ,,Ūdensnesējs’’ – Daces Piečes sniegumā.
Brāļi Jānis un Pēteris Jukāmi pirmoreiz uzstājušies koncertā pirms vairākiem gadiem, jo gribējuši mammai sagādāt pārsteigumu(šoreiz - ,,Baigi gribas”)
Gandrīz katrā koncertā ir kāda ,,odziņa’’, šoreiz – Inta Engere un Žeņjora Jukāma ar ziņģi ,,Jaunkundz, nāc uz mājām’’.
Paldies dalībniekiem par skanīgām balsīm, ,,Savējo” muzikantiem par veikto darbu muzikālo pavadījumu sagatavošanā; paldies iepriekšējo koncertu vadītājām - Inesei Sulai un Ilmai Valterei - par labiem vārdiem un novēlējumiem.
Īpašs paldies - koncerta atbalsta grupiņām par specbalvām:
SIA ,,Jaunrozēni” – Artai Pūpolai – par ,, nodziedātajiem” 15 gadiem
Jauniešu centrs – Elīnai Žukai, Sanitai Ciprusei, Laurai Szostakai, Laurai Cerai, Lienei Piečei, Alisei Piečei, Jānim un Pēterim Jukāmiem;
,,Tīro slotu asociācija’’ – Danai un Kārlim Zirņiem,
senioru ansamblis – Intai Engerei un Žeņjorai Jukāmai,
muzikanti – Madaram Šķudītim,
Sandra Sermuss saņēma 3 specbalvas – pagasta pārvaldes, biedrības ,,Ugunspuķe’’un vietējās veselības uzraudzības iestāžu(doktorāts, aptieka) balvas.
Skatītāju simpātiju balvas tika Danai un Kārlim Zirņiem , Ilzei Luhaerei un, protams, Andrim Freidenfeldam (Fredim), jo viņa nopelns bija tas, ka 3 stundu garais koncerts pagāja nemanot. Paldies arī jums, skatītāji! Gaidīsim jūs atkal tautas namā!

sestdiena, 2010. gada 6. marts

Sievietēm - tautas bumba

Ar 3 sveicieniem - jaukai saulainai dienai, aktīvākajām sievietēm un Sieviešu dienai - pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls atklāja 1. tautas bumbas turnīru Kārķu sporta namā, kurš tomēr notika, neraugoties uz citu pagastu pasivitāti. Izrādās, ka tikai Kārķos ir atsaucīgas un aktīvas sievietes, kurām nav svešs kustību prieks.
Sacensībām gatavojoties, sporta nama grīdu iemēģināja 22 tautas bumbas spēlētājas, tomēr dažādas kaites izrādījās stiprākas, un sacensību laukumā ieradās 13 dalībnieces.
Sadaloties komandās, radās - ,,Saulstariņi”, ,,Taureņi” un ,,Spicās dāmas”. Spraigā cīņā divu apļu spēlēs tiesneša Kārļa Pētersona vadībā savu neuzvaramību pierādīja ,,Spicās dāmas”(Evija Strazda, Silva Liepiņa, Iveta Blanka, Inga Vīksne). Arī draudzības spēlē ar pamatskolas skolēniem ,,pieaugušās dāmas” izrādījās pārākas.
Acīgie līdzjutēji (varēja gan būt vairāk) pamanījuši arī labākās spēlētājas – Rudīte Meirēna, Silva Liepiņa un Tīna Pētersone.
Šīs bija sacensības, kuru ,,sievišķīgo” gaisotni paspilgtināja nepārtraukts smaids sejā un spiedzieni, bet galvenais – vēlēšanās atlicināt laiku sporta nodarbībām arī turpmāk.
Nākošais treniņš – 13. martā no plkst.11.00 (tautas bumba, basketbols, volejbols)trešdiena, 2010. gada 3. marts

Pasākumi martā

06. 03. plkst.11.00 - Tautas bumbas turnīrs sievietēm
Kārķu sporta namā

plkst. 21.00 - Diskoballe ar ,,karaoki”’– Kārķu
tautas namā

08.03. plkst.12.00 – ,,Sieviešu dienas sarunas”
(aicināti arī vīrieši)
*dažādu sēkliņu un garšvielu maisījumu
prezentācija un degustācija
(Inese Mangule no Rubenes)

*mājas apstākļos pagatavojami
ķermeņa kopšanas līdzekļi
(Sarma Kviesīte no Vaidavas)

Muzikāls sveiciens!


14.03. plkst.9.00 – zolītes čempionāts

20.03.plkst.19.00 - ,,Dziesma manai paaudzei” –
15 gadu jubilejas koncerts.
Koncertu vada Andris Freidenfelds
(Fredis)
Balle

26.03. plkst.12.00 – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts pasākums.
Tikšanās ar rakstnieci Andu Līci.

28.03. plkst.9.00 – zolītes čempionāts

Kamīnzālē – Ilonas Gandjukas mākslas darbu izstāde