otrdiena, 2014. gada 30. septembris

Pasākumi oktobrī03.10. pl. 15.00 –  pasākums  „ Krāsas dabā, dvēselē un mākslas darbos”:
                             * tikšanās ar gleznu autori Māru Zeltiņu,
                             * gleznas veidošana no marmorētām rudens lapām Ineses Pētersones vadībā
05.10. pl. 9.00 – zolītes čempionāts tautas namā
11.10.pl. 18.00 –  Senioru ansambļa „ Baltie taureņi ” jubilejas pasākums:
 koncerts, piedalās vokālie ansambļi no Lodes, Rencēniem, Sedas; dejotājas no Ērģemes;
 saviesīgs vakars ar groziņiem.
Aicināti visi!
17.10. pl. 19.00 – „ Pacelt  vabolīti” – Turnas amatierteātra izrāde
19.10. pl. 9.00 – zolītes čempionāts  tautas namā
24.10. pl. 9.00  - seminārs " Darba tiesības " - bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām  - tautas namā

Pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00 - vingrošanas nodarbības (līdzi jāņem paklājiņš).
                             

pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Guntas Micānes piemiņaiPiektdien, 12.septembrī pulksten 16.00  Kārķu pagasta informācijas centrā notiks Guntas Micānes piemiņai veltīts dzejas dienu pasākums.
 Tieši pirms mēneša 12.augustā, kad putni posās tālajā ceļā uz siltajām zemēm un silos sāka gatavoties brūklenes, zemes klēpim tika atdota dzejniece, rakstniece, Latvijas un mūsu puses patriote Gunta Micāne. Viņas pēdējā dzejoļu krājuma nosaukums ir “Gājputnu laiks” un tas viss tik ļoti sasaucas ar dzejnieces aiziešanu un pašreizējām izjūtām. Dzejas pēcpusdienas laikā aizdegsim sveci uz dižsievu un dižvīru galda un kopā ar Kārķu amatierteātra “Strops” aktieriem pārlaposim dzejnieces vairāk nekā desmit grāmatas, ieklausīsimies skaistākajos un stiprākajos viņas dzejoļos. Ikvienam būs iespēja ielūkoties Kārķu bibliotēkas sarūpētajā izstādē par Guntas Micānes dzīvi un viņas literāro devumu. Būsiet ikviens gaidīts, lai pie rudenīgas kokteiļa glāzes baudītu skaistu dzeju, atcerētos kopīgos mirkļus ar Guntu Micāni. Mēs augstu vērtējam viņas garīgo devumu Kārķu pagastam. Tas mūs priecē, bagātina un stiprina.

                                                                  

ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Pasākumi septembrī
01.09. plkst. 9.00 - pirmā skolas diena Kārķu pamatskolā
04. 09. – dodamies ekskursijā „ Tepat kaimiņos! ”
12. 09. pl.16.00 – dzejas pasākums „ Gājputnu laiks” (veltīts G.Micānes  piemiņai) Kārķu pagasta informācijas centrā
13.09. pl.11.00 - Futbola sacensības un futbola stafetes - pie pamatskolas
( komandas pieteikt - 20240606)
13. 09. – deju kopa „ Vēl ziedam” piedalās senioru deju festivālā Blomē
15. 09. pl.11.00 – Dzejas dienu pasākums, tikšanās ar dzejnieci Ievu Samausku  - pamatskolā

 19. 09. pl.13.00 – Rudens tirdziņš „ Miķeli gaidīju kā savu brāli”
                              kopā ar mazpulcēniem  - pie tautas nama
20.09. pl.11.00 - Karšu paviljon atklāšana un pārgājiens "Pa senču pēdām"
26. 09.pl. 19.00 – amatierteātris „ Strops ” viesojas saieta namā „ Lugažu muiža” ar izrādi
        „ Puķu brokastis” - izrāde atcelta aktiera slimības dēļ
Tautas nama kamīnzālē – līdz 5. septembrim kārķēniešu sporta balvu izstāde,
līdz 1.oktobrim – Māras Zeltiņas gleznu izstāde