pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Pasākumi septembrī
01.09. plkst. 9.00 - pirmā skolas diena Kārķu pamatskolā
04. 09. – dodamies ekskursijā „ Tepat kaimiņos! ”
12. 09. pl.16.00 – dzejas pasākums „ Gājputnu laiks” (veltīts G.Micānes  piemiņai) Kārķu pagasta informācijas centrā
13.09. pl.11.00 - Futbola sacensības un futbola stafetes - pie pamatskolas
( komandas pieteikt - 20240606)
13. 09. – deju kopa „ Vēl ziedam” piedalās senioru deju festivālā Blomē
15. 09. pl.11.00 – Dzejas dienu pasākums, tikšanās ar dzejnieci Ievu Samausku  - pamatskolā

 19. 09. pl.13.00 – Rudens tirdziņš „ Miķeli gaidīju kā savu brāli”
                              kopā ar mazpulcēniem  - pie tautas nama
20.09. pl.11.00 - Karšu paviljon atklāšana un pārgājiens "Pa senču pēdām"
26. 09.pl. 19.00 – amatierteātris „ Strops ” viesojas saieta namā „ Lugažu muiža” ar izrādi
        „ Puķu brokastis” - izrāde atcelta aktiera slimības dēļ
Tautas nama kamīnzālē – līdz 5. septembrim kārķēniešu sporta balvu izstāde,
līdz 1.oktobrim – Māras Zeltiņas gleznu izstāde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru