piektdiena, 2020. gada 29. maijs

Pasākumi jūnijā


05. 06. plkst. 19.00 - Publiskā lekcija un saruna "Kāpēc lasīt grāmatas? Lasīšanas ietekme uz cilvēka iekšējo pasauli" Kārķu tautas namā. Sarunas vada Egils Purviņš, Rakstura Līderības institūta vadītājs un pasniedzējs.

09.06 – 12.06. – TV raidījuma “ Tas notika šeit” filmēšana un vēstures leģendu izpēte
12.06. plkst. 18.00 -  TV raidījuma noslēguma pasākums Dabas koncertzālē. 
21.06. plkst. 8.00 - Jāņa kauss zolītē


23. 06. plkst 18. 00 un 20.00 - K. Štrāles-Dreikas komisks viencēliens " Mūsu pagstā vīrusu nav" amatierteātra "Strops" iestudējumā. Vietu skaits ierobežots. Biļešu iepriekšpārdošana ( 1.00 eur)  - tautas namā


Tautas nama kamīnzālē izstāde “ Palikām mājās...” ( rūjienietes Mārītes Siliņas gleznas un citi darbi). Aicināti iedzīvotāji pievienoties izstādei ar radošiem darbiņiem, kas tapuši karantīnas laikā ( zīmējumi, foto, rokdarbi, utt)
Pirmdienās un trešdienās 18.30 – sporta treniņi laukumā (lietus gadījumā – sporta namā). Obligāti iepriekš pieteikties – 29555868 (Egils). Tikšanās pie Kārķu skolas.

Trešdienās plkst. 18.00 – zumbas nodarbības tautas namā. Iepriekš pieteikties 26365892 (Dace)
Sestdienās: 8.00 rīta skrējiens un pelde pie Mierkalna karjera. 


trešdiena, 2020. gada 20. maijs

pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

Zumbas nodarbības

 Tautas namā, ievērojot sanitāro protokolu, atsākas zumbas nodarbības - trešdienās plkst. 18.00 Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš - 26365892 (Dace)

trešdiena, 2020. gada 13. maijs

otrdiena, 2020. gada 12. maijs

Valdības lēmums kultūras jomā

Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā lēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos - nepārsniegt 3 stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma 2 metru distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma norises vietā.
Ar valdības rīkojumu noteikts arī tas, ka kultūras ministram dotas tiesības atbilstoši t.s. sanitārā protokola prasībām reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu norises vietu dezinficēšanas prasību ievērošana, nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību roku dezinficēšanai arī pasākuma apmeklētājiem.
Tāpat noteikts, ka kultūras un izklaides vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 07:00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24:00.
„Ar savu distancēšanās darbu esam nopelnījuši atvieglojumus, un tas ir būtiski, lai soli pa solim atgrieztos arī kultūras dzīves asinsrite. Arī turpmāk viss ir mūsu pašu rokās - ievērot fiziskās distancēšanās un citus drošas sadzīves noteikumus būs primārais uzdevums, un esmu drošs, ka mūsu nozare to paveiks ļoti atbildīgi. Jau rītdien sāksim tikšanās ciklu ar kultūras organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem, lai pārrunātu šodien valdības sēdē pieņemto ierobežojumu atcelšanu un darba organizāciju. Ja mēneša laikā neradīsies epidemioloģiski šķēršļi, publisko pasākumu apmeklētāju skaits varēs tikt palielināts uz 50,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Pirmās kultūras iestādes, kas pēc 12. maija pakāpeniski gatavojas atsākt darbību, ir muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs un privātās kultūrvietas, tostarp kultūras pasākumos (piemēram, kino vai koncerti), ko iespējams baudīt, atrodoties autotransportā. Kultūras ministrija un tās iestādes ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādājusi t.s. sanitāro protokolu, kas ar kultūras ministra rīkojumu tiks padarīts saistošs gan valsts un pašvaldību, gan privātajām kultūras institūcijām.
Muzeji, bibliotēkas un arhīvs darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz katra institūcija būs pilnībā spējīga izpildīt sanitārajā protokolā noteiktās prasības. Par muzeju, bibliotēku un arhīva darba laiku aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi šo institūciju tīmekļvietnēs un sociālo mediju kontos. Muzeji durvis apmeklētājiem vērs, īstenojot informatīvu kampaņu, kuras ietvaros vienota satura un dizaina informatīvie materiāli uzrunās apmeklētājus, aicinot ievērot sanitārā protokola nosacījumus.
Tāpat valdībā šodien apstiprināti grozījumi pašnodarbināto personu un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju dīkstāves pabalsta piešķiršanas nosacījumos, ar kuriem paredzēts pagarināt dīkstāves pabalsta periodu līdz š.g. 30. jūnijam.
Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

Ziedi Mātes dienā

Sveicieni Mātes dienā - šajā dienā Kārķu pagasta  Kalnkustuļos, Bāliņos, Kazuļos, Jaunrozēnos, mājā nr.8.,  Gundegās, Dīķkalnos, Krācēs un Avotiņos  ziedēja šādas pavasara puķes:
Skatīt vairāk: https://failiem.lv/u/27nt74b2

4. maijā