trešdiena, 2021. gada 19. maijs

Atviegloti drošības pasākumi

 Ministru kabinets šodien lēma apstiprināt Kultūras ministrijas (KM) rosinātu un Veselības ministrijas virzītu priekšlikumu* no š.g. 18. maija paredzēt iespēju nenēsāt deguna un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju 2 metru distanci amatiermākslas kolektīvu – koru, orķestru, tautas mūzikas ansambļu, deju kolektīvu u.c. tautas mākslas kolektīvu - mēģinājumos grupās līdz 20 personām.

Amatiermākslas kolektīvu pret Covid-19 vakcinēto un vīrusu izslimojušo dalībnieku mēģinājumi grupās līdz 20 personām turpmāk var notikt arī telpās. Atvieglojumi drošības pasākumu ievērošanā piemērojami tad, ja telpā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai vīrusu izslimojušas personas. Telpā ienākot personai, par kuras vakcinēšanās vai pārslimošanas faktu pārējiem klātesošajiem nav informācijas (nevar uzrādīt vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu) vai arī, uzturoties koplietošanas telpās, mutes un deguna aizsegi tiek lietoti.

Iespēja nelietot deguna un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju 2 metru distanci neattiecas uz lielākiem kolektīviem, kuru mēģinājumos iesaistītas vairāk nekā 20 personas un kolektīviem, kuru locekļi nav pastāvīgi un mainās.

Tie amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki nav vakcinēti pret Covid-19 vai izslimojuši vīrusu, mēģinājumu procesu var organizēt kā līdz šim - ārtelpās grupās līdz 10 personām.

Indikatīvi - no š.g. 15. jūnija - valdība varētu lemt arī par citu atvieglojumu noteikšanu pret Covid-19 vakcinētām / Covid-19 izslimojušām personām, tostarp atverot klātienes apmeklējumiem kultūras norises.

*-grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Vairāk skatīt KM mājaslapā  un KM Facebook tīmekļa vietnē. 

otrdiena, 2021. gada 4. maijs