trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Uz ballīti!

Hei!Hei!
Topošie, esošie un bijušie skolnieki!
Piektdien, 31. augustā plkst. 21.00 Kārķu tautas namā uz ballīti Jūs aicina RIKARDIONS!


svētdiena, 2012. gada 5. augusts

Kārķu pagasta svētki

Piektdien, 10. augustā
10:00 - Mākslas plenērs Lustiņdruvā
13:00 - Ziedu kārtošana pie tautas nama “Mana sapņu bite”
17:00 - Velobrauciens "Pa Kārķu ceļiem - pretim jaunam asfaltam"
20:00 - “Kaimiņu būšana”
                 Kārķu tautas nama amatierteātra izrāde tautas namā,
Sestdien, 11. augustā
8:00 - Zolītes čempionāts tautas namā
11:00 - Vijas Kalniņas zīmēto mandalu izstādes atklāšana kamīnzālē
12:00 - Sporta svētku atklāšana pie sporta nama
· Lauku labumu tirdziņš
· Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
· Piepūšamās atrakcijas
· Dažādas sporta aktivitātes
22.00 - Balle, spēlē via "Atestāts" (Rūjiena)


SPORTA SVĒTKU

NOLIKUMS
VIETA UN LAIKS:
Kārķu sporta svētki notiks 2012. gada 11. augustā Kārķu pamatskolas sporta laukumā. Sākums plkst 12:00.
MĒRĶIS UN UZDEVUMS:
Iesaistīt Kārķu pagasta un tuvāko pagastu iedzīvotājus aktīvā brīvā laika pavadīšanā.
Noskaidrot labākos dažādos sporta veidos un disciplīnās.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI:
Kārķu pagasta sporta svētkos var piedalīties jebkurš Kārķu pagasta iedzīvotājs, kā arī jebkurš Kārķu pagasta ciemiņš.
SACENSĪBU PROGRAMMA:
                                *   Volejbols (komandā 4 spēlētāji)
                        *   Basketbola soda metieni
            *   Zābaka mešana (sacensības notiek 3 vecuma grupās)
1.       > 40 g. vec.
2.         41 – 60 g. vec.
3.         61 un vecāki
            * Virves vilkšana individuāli gan vīriešiem, gan sievietēm.
* Pirmskolas un skolas vecuma bērniem veiklības braucieni ar velosipēdiem.
* Māmiņām veiklības brauciens ar bērnu ratiņiem.
* Auto vadītājiem veiklības brauciens.
Sacensību  starplaikos notiks dažādi ekspress konkursi gan individuāliem dalībniekiem, gan komandām.
·        Sacensību nobeigumā jautrības stafete!
·         Visu sporta veidu nobeigumā pavisam jauns pasākums - Automašīnas utilizācija! Dalības maksa 1 LVL
                               NOBEIGUMĀ APBALVOŠANA

Mana puķu dobe