ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Aicina Kārķu pamatskola


Paldies rokdarbniekiem!Kārķu tautas nama kamīnzālē vietējiem iedzīvotājiem tika dota iespēja parādīt savu šīs sezonas veikumu. Ineses Pētersones un Mārītes Kalniņas gaumīgi iekārtotajā izstādē var apskatīt 19 autoru darinājumus. Savus pirmos aušanas darbus„lupatiņu” tehnikā demonstrē Inta Skrastiņa, Mārīte Kalniņa, Arta Pūpola, Dace Pieče; dažādi adījumi – Ligitas Tobīsas, Mārītes Ķīkules, Balvas Ziediņas, Intas Skrastiņas, Virģīnijas Pavļenko veikums; adītas un tamborētas rotaļlietas – Ilzes Beldavas, Intas Šķudītes un Balvas Ziediņas radošums; pērlīšu gleznas – Antoņinas Peresunčenko „ pacietības augļi ”; izšūti spilveni un gleznas krustdūriena tehnikā – Dzintras Gaidlazdas  vaļasprieks;  austi lakati „ uz rāmja” – Daces Piečes sezonas aizraušanās; dažādi aušanas un čunčināšanas darbi -  Ineses Pētersones izpildījumā. Sievišķīgos darinājumus lieliski papildina Ģirta Kalniņa un Donalda Smeltera radītās gleznas, Gundara Avotiņa veidotie pulksteņi un gaismas ķermeņi, Aivara Siliņa ozolkoka maizes dēlīši, Arņa Igauņa koka karotes, kā arī   Aleksandra Bogoviča melleņu lasāmie „ kombaini”.
Izstādi vēl var apskatīt līdz 1. jūnijam.

otrdiena, 2015. gada 12. maijs

Māmiņām un vecmāmiņām

karkutautasnams2's Mates diena 2015 album on Photobucket

Pasākumi maijā 30.04. – 1.05.  Meža dienu pasākumi -  pie pagasta pārvaldes ēkas
   1.05. plkst.22.00 - balle, spēlē grupa „ Klaidonis” -  tautas namā
   8.05. plkst.19.00 – Kārķu pamatskolas skolēnu Mātes dienai veltīts koncerts - tautas namā
13. 05. no plkst. 9.00 – Stādu tirdziņš centra laukumā
16. 05. – Kārķu tautas nama jauniešu mūzikas grupa viesojas Muzeju naktī Valkas novadpētniecības muzejā
20. 05. no plkst. 9.00 – Stādu tirdziņš centra laukumā
24. 05. plkst. 14.30 – Vasarsvētku dievkalpojums un Ticības, Cerības, Mīlestības  lapenes atklāšana pie    Kārķu baznīcas
27. 05. no plkst. 9.00 – Stādu tirdziņš centra laukumā
30.05. plkst. 20.00 – Dabas koncertzāles atklāšanas pasākumsTautas nama kamīnzālē:
līdz 1.06. – rokdarbu izstāde  „ Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ,
 no 05.06. – mākslinieces Andžellas Trinkunas gleznu izstāde „ Sievietes Pasaule”

Paldies Kārķu Meža dienu atbalstītājiem un dalībniekiem!


Jau 12 pavasarus Kārķos tiek pacelts Meža dienu karogs. Ar katru gadu šis pasākums iegūst arvien lielāku popularitāti un dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām.  Pasākums tiek papildināts ar jaunām aktivitātēm. 
Pirmā diena – zinības, purva noslēpums un Kārļa Kazāka dziesmu valdzinājums 
 Kārķu Meža dienas šogad bija jau divas dienas. Pirmajā dienā notika izglītojošs praktisks seminārs Stimperu mežā, pēc tam to papildināja diskusijas un lieliska saimnieču pagatavota zupa semināra dalībniekiem Sedas upes krastā . Pēcpusdienā Kārķos ieradās vairāk nekā 110 nakšņotāju, lai pievienotos vakara pārgājienam uz Bezdibeņa ezeru un kopīgai vakarēšanai ar dziesminieku Kārli Kazāku “Vēlzemnieku” mājās. Šis pasākums bija apliecinājums tam, ka daba spēj vienot visas paaudzes.
Otrā diena
Pasākuma atklāšana un paveiktais 24 darba objektos
   1. maija rīts sākās ar Kārķu himnu un Meža dienu karoga pacelšanu, kas bija uzticēts pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim un Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram, Saeimas deputātam, Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētājam Armandam Krauzem.  Pasākuma atklāšanas atraktīvi piedalījās arī Vinnijs Pūks, Siventiņš un Zinātnieks.Pēc tam sekoja darba tirgus radio “Skonto” rīta cilvēka Valda Meldera vadībā, kurā vairāk nekā 470 dalībnieki sadalījās darbam 24 objektos – stādīja bērzus un augļukokus, sakopa Cepša ezera krastu,Spiģu alas apkārtni, Ķires upes krastu, Jāņa saieta priedes apkārtni un dižegli, bijušās pirmās pagasta skolas vietu, tautas nama un baznīcas apkārtni, lasīja atkritumus ceļa malas, būvējamākslīgās pīļu ligzdas, trošu nobraucienam rampu un velosipēdu turētāju,atjaunoja Lustiņdruvas takas dēļu segumu, veica Kukaiņu viesnīcas un sēravotu izpēti, veidoja puķu dobi pie skolas un sakārtoja skolas sporta laukumu, sakopa veco ābeļdārzu, profesionāla arboristu komanda zāģēja bīstamos kokus pagasta centrā un kopa koku vainagus pagasta centra parkā. Visas dienas garumā darbojās Zaļā koka darbnīca Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētāja Viļņa Kazāka vadībā un “Alnīša namiņš” Daces Iraids vadībā. Visus tagad priecē “Māras koka” darbnīcas no Ogres Māra Iraids vadībā izgatavotais velosipēdu turētājs, SIA “MetsaForest” vīru gatavotā trošu nošļūcienu rampu izmanto gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji, kas vēlas aktīvi atpūsties.
Aktīva atpūta un garda maltīte
Pēc darba bija kopīga garda maltīte saimnieces Ineses Rozenfeldes un viņas palīgu gatavota, ko bija iespējams baudīt klausoties Māri Sloku un grupu “Klaidonis”, kas arī vakarā ballē pulcēja ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Netrūka arī pārsteigumu, tajā skaitā piemājas saimniecības “Mierkalni” un Rūjienas Saldējuma dāvātais saldējums katram talciniekam. Pēc tam notika 4. Koka auto sacensības Kārķos, bija iespēja izbaudīt alpīnisma atrakcijas Induļa Šverna vadībā, loka šaušanu, zirga izjādes u.c. aktīvu atpūtu, vērot koka darbnīcās izgatavotās lietas un mērinstrumentu izstādi. Par visu nav iespējams uzrakstīt, vislabāk ir piedalīties!
Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!
Lai tas viss notiktu, vislielākais paldies ir dalībniekiem un pasākuma atbalstītājiem. To var salīdzināt ar skudru pūzni, kur katra skudriņa dara savu, bet tikai kopīgi veidojas pūznis. Kārķu pagasta pārvalde saka paldies atbalstītājiem: Valkas novada domei (priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis), Latvijas Valsts meži (prezidents Roberts Strīpnieks), akciju sabiedrībai “Latvijas Finieris” (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektore Sandra Bērziņa), Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA “Mārupes siltumnīcas” (valdes locekļi Kristīne Brunovska, Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš), Mežu konsultāciju pakalpojuma centram (Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Andris Vīrs), SIA Valdis (valdes locekle Kristīne Švolmane), SIA” MetsaForest” (izpilddirektors Juris Antoņevičs), SIA “Baltijas Meži AB” (direktors Agris Beikmanis), SIA “Valkas Meliorācija (valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais), SIA “PepiRer” (valdes priekšsēdētājs Imants Šteins), SIA “Arvore” (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA “A.G.V.” (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), zemnieku saimniecībai “Kalnstāles” (Mirdzai un Jānim Porīšiem), zemnieku saimniecībai “Jasmīni” (Edmundam Juškevičam), piemājas saimniecībai “Mierkalni” (Guntai un DainimPēterēniem), piemājas saimniecībai “Saulieši” (Ditai Kalniņai), Vilnim un Kārlim Kazākiem, Druva Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Jura Aušta mežistrādes brigādēm, kokamatniecības darbnīcai “Māras koks”. Paldies arī par atraktīvu pasākuma vadīšanu Valdim Melderim, Kārķu tautas nama pašdarbniekiem, skolai, jauniešu centram un mazpulcēniem, studentiem, skolniecei Ilzei Skrastiņai un māksliniecei Maijai Kaimiņai par Meža dienu – 2015 logo, Eduardam Dzilnam un Rihardam Romanovskim par uzņemšanu “Vēlzemniekos”, profesoram Voldemāram Spuņģim par Kukaiņu viesnīcas inventarizāciju, visiem mērinstrumentu izstādes dalībniekiem, Silvai Miezei un Jutai Auštei parfoto izstādi “Malkas musturi”.Paldies saimnieču komandām Ineses Rozenfeldes un Ivetas Blankas vadībā. Mums bija prieks, ka pasākumā piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un izpilddirektors Aivars Cekuls.Paldies arī Valkas, Ēveles, Palsmanes, Vijciema un Kārķu mazpulkiem, Amatas EKO skolai, Naukšēnu skolēniem, Apes un Valgas arodskolas jauniešiem un viņu skolotājiem. Paldiesikvienam, kurš mēroja ceļu uz Kārķiem. Paldies visiem, viesiem, kuri darbos, materiāli un domās atbalstīja pasākumu. Strādājot plecu pie pleca, rodas kopības sajūta un atbildība par paveikto. Atsauksmes liecina, ka paveiktais nevienu neatstāj vienaldzīgu. Viss notiek par prieku dabai un cilvēkiem!
Koka auto sacensību rezultāti
Šogad sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – startēja 61 koka auto trīs dažādās klasēs. Sacensību dalībnieki bija no ļoti daudzām Latvijas vietām, pārstāvēta bija arī Valgas arodskola. Cīņa bija spraiga, kuru pavadīja daudzo skatītāju ovācijas. Rezultāti:
Klasē līdz 1 metram:
       1.vieta 13,91 m – Gustavs Šķilters (RTU, Cēsis)
       2.vieta 12,88 m – Rūta Pickaine (RTU, Valmiera)
      3. vieta 10,60 m – Evita Bērziņa (RTU, Rīga)
Klasē līdz 2 metriem:
                    1.vieta 37,8 m -Kristaps Butāns (RTU, Salaspils)
2.vieta 20,11 m – Sintija Toma (RTU, Madona)
                    3.vieta 19,29 m – Aivars Žīgurs ( Valgas arodskola, Valka)
Klasē virs 2 metriem:
1.  Vieta 53,65 m – Aivars Magone (Valka)
2.  Vieta 35,95 - Valdis Šaicāns (Vijciems)
3.  Vieta 32,55 – Daumants Leimanis (Vijciema pamatskola, Vijciems)
4.  Vistālāk aizbraukušā koka auto titulu Kārķu Meža dienu sacensības un braucienu uz Briseli ieguva Aivars Magone. Apsveicam visus uzvarētājus un dalībniekus par drosmi un uzņēmību piedalīties sacensībās! Uz tikšanos nākamajā gadā!
 Kārķu Meža dienu orgkomitejas vārdā Pēteris Pētersons un Sandra Pilskalne
Foto: Anda Jēkabsone, Signe Janelsiņa, Liene Pieče, Silva Mieze, Kristīne Ganiņa, Silvija Dorša, Evija Strazda, Ilze Gūtmane, Verners Zutis, Andžs Pilskalns, Pēteris Pētersons.


 
karkutautasnams2's Meza dienas 2015 album on Photobucket

pirmdiena, 2015. gada 11. maijs