pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs

Pasākumi jūlijā
12. 07. plkst.10.00 -

                               tau­tas nama ka­mīn­zā­lē pa­sā­kums –    se­minārs,

              ku­rā Vai­da­vas pa­gas­ta «Silkal­nu» saim­nie­ce Zel­tī­te Ka­viere

                            mā­cīs da­bā pa­zīt ārst­nie­cī­bas augus,

                            stās­tīs par to žāvēšanu un glabāšanu,              
plkst.13.00 Lus­tiņ­druvā no­tiks skatu plat­for­mas – Lie­lā krēsla atklāšana.
 

* gatavojamies novada sakoptības skatei;
* audzējam puķes, lai piedalītos ikgadējā pagasta rotāšanas   pasākumā 9. augustā ( šogad tēma – „Ziedu fejas”);

* gatavojamies velobraucienam pa Kārķu ceļiem 09.08.2013.

* trenējamies Sporta svētkiem 10. augustā. Kamīnzālē – Dziesmu svētku suvenīru izstāde.