ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

Pasākumi jūnijā

Pašvaldību vēlēšanas, iecirknis nr.898 Kārķu tautas namā
                              1.jūnijā – no pl.9.00 līdz 12.00
                              2. jūnijā – no pl. 10.00 līdz 16.00
                              3.jūnijā -  no pl.7.00 līdz 22.00
4. 06. plkst. 16.00 - kameransambļa “ Altera  veritas” koncerts Kārķu baznīcā
7. 06. – ekskursija uz Madonas novadu, sīkāka informācija  – 26365892 (Dace)
9. 06. plkst. 20.00 - Kārķu pamatskolas 9. klases izlaidums tautas namā
17.,18. 06. - deju kolektīvs “ Lustiņdancis” piedalās deju svētkos “ Četri vēji” Ventspilī
23. 06. – Līgosim Kārķos
               plkst. 8.00 – Jāņa kauss zolītē tautas namā,
               plkst. 15.00 -  Pļaušanas un spēka  sacensības pie skolas ekoklases,
         no plkst. 22.00 -  Zaļumballe Dabas koncertzālē, spēlē grupa “ Alianse”
Tautas nama kamīnzālē no 15. jūnija  - Ērģemes pagasta iedzīvotāja  Jāņa Brīmaņa zīmējumu izstāde

Izstādes Kārķu pagasta bibliotēkā jūnija mēnesī:

 29.05. - 9.06. -  "Cilvēks ar plašu apvārsni" Literatūrzinātniekam, tulkotājam Kārlim  EGLEM - 130;
 1.06. - 14.06. -  Rakstniecei, tulkotājai Aijai VĀLODZEI - 60;
 12.06.- 21.06. -  1941.gada 14.jūnijā... piemiņas diena;
 19.06.- 30.06. -  "Laimīgais" Rakstniekam Ērikam ĀDAMSONAM - 110.

Ieskandinām vasaru!