otrdiena, 2018. gada 10. jūlijs

Pasākumi jūlijā


No 29. jūnija līdz 8. jūlijam - veikala “Bode” skatlogos -  fotoizstāde
                   “ Kārķēnieši – Dziesmu un Deju svētku dalībnieki laiku lokos”
 14. 07. plkst.10.00  – Kārķu smilšu trīscīņa - ATCELTA

              plkst.17.00 -  Autofoto orientēšanās spēle - pārcelta uz 15. septembri
17. 07. plkst. 10.00  - Lauku diena tautas namā, pēc tam z/s “ Tūži”

Gatavojamies Pagasta svētkiem un Simtgades zaļumballei 11. augustā! Aicinām iedzīvotājus pāršķirstīt senos albumus un piedalīties retro bilžu izstādē par zaļumballes tēmu. Lūdzam šim pasākumam atbilstošas fotogrāfijas nogādāt skenēšanai Kārķu bibliotēkā Ingai vai informācijas centrā Sandrai līdz 1. augustam, lai  izveidotu izstādi “ Tā tik bij zaļumballe”