svētdiena, 2015. gada 11. janvāris

Atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds


Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe” dibināta ar mērķi apzināt un attīstīt vietējo iedzīvotāju iekšējos resursus un radošās izpausmes. Lai savā darbībā īstenotu iniciatīvas kultūras, mūžizglītības un vides pilnveidošanas jomā, popularizētu aktīvu un radošu dzīvesveidu un saturīgu, kvalitatīvu, daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām Valkas novada Kārķu pagasta iedzīvotāju grupām, biedrība iesniedza   projektu „ Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā ” BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA programmai "Nāc un dari! Tu vari!"
 Pēc projektu izvērtēšanas biedrība saņēma FONDA atbalstu, un  š.g.6. janvārī tika parakstīts līgums par granta piešķiršanu projekta īstenošanai.
Projektā ietvertas 3 galvenās aktivitātes:
          skatuves tērpu iegāde senioru dāmu deju grupas „ Vēl ziedam” dalībniecēm,

 

  fotoaparāta iegāde biedrības hronikas veidošanai,
  radošo iniciatīvu veicināšana vietējo un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem ( radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņas braucieni, koncerti).
 Projekta kopējās izmaksas ir 3041.00 Eur, no kurām 2740.00 Eur  piešķir BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS , bet  301.00 Eur  ( 10%) – VALKAS NOVADA DOME kā  līdzfinansējumu.

 


Krāmu tirgū

KTN3's kramu tirgus album on Photobucket

ceturtdiena, 2015. gada 1. janvāris

Pasākumi janvārī  4.01.pl. 9:00 – zolītes čempionāts tautas namā
  9.01.pl.18:00 – biedrības „ Ugunspuķe” pasākums 
10.01.pl.10:00 – „ Krāmu tirgus” skolas bijušās ēdnīcas telpās
     01. – barikāžu laikam veltīts pasākums (datums tiks precizēts)
18.01. pl.9:00 – zolītes čempionāts tautas namā
23.01. pl.14:00 – pagasta iedzīvotāju sapulce tautas namā
31.01.pl.19:00 - Zvārtavas amatierteātra “Latviānis” izrāde “Atraitņa nedienas” /G.Grieze/ - tautas namā

Laimīgu Jauno gadu!

Mūsu dzīve kļūst bagātāka, jo gatavāki mēs esam tajā dalīties ar citiem.
Ir daudz kas, kur mēs varam dalīties -
savā pieredzē,
savā laikā,
savā dzīvoklī,
savā ēdienā un dzērienā,
jā, arī savā naudā, savā mīlestībā
...un vienmēr varam dalīties ar sprīdi savas dzīves.
Kļūsim visi bagātāki,
...bagātāki ar tuvu sabiedrību,
bagātāki ar atziņām
...un vienmēr bagātāki ar dzīves klātbūtni.
                                        / Rainers Hāks/

Lai veiksmīgs un radošs Jaunais gads!