svētdiena, 2015. gada 11. janvāris

Atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds


Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe” dibināta ar mērķi apzināt un attīstīt vietējo iedzīvotāju iekšējos resursus un radošās izpausmes. Lai savā darbībā īstenotu iniciatīvas kultūras, mūžizglītības un vides pilnveidošanas jomā, popularizētu aktīvu un radošu dzīvesveidu un saturīgu, kvalitatīvu, daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām Valkas novada Kārķu pagasta iedzīvotāju grupām, biedrība iesniedza   projektu „ Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā ” BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA programmai "Nāc un dari! Tu vari!"
 Pēc projektu izvērtēšanas biedrība saņēma FONDA atbalstu, un  š.g.6. janvārī tika parakstīts līgums par granta piešķiršanu projekta īstenošanai.
Projektā ietvertas 3 galvenās aktivitātes:
          skatuves tērpu iegāde senioru dāmu deju grupas „ Vēl ziedam” dalībniecēm,

 

  fotoaparāta iegāde biedrības hronikas veidošanai,
  radošo iniciatīvu veicināšana vietējo un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem ( radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņas braucieni, koncerti).
 Projekta kopējās izmaksas ir 3041.00 Eur, no kurām 2740.00 Eur  piešķir BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS , bet  301.00 Eur  ( 10%) – VALKAS NOVADA DOME kā  līdzfinansējumu.

 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru