ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijs

Trin, Jānīt, izkaptiņ!

NOLIKUMS SACENSĪBĀM PĻAUŠANĀ AR IZKAPTI
Kārķos 2010. gada 19. jūnijā
Mērķis un uzdevums:
- veicināt Latvijas lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu,
- pulcināt kopā dažādu paaudžu (bērnus, jauniešus, pieaugušos) darbīgākos un aktīvākos Kārķu un novada iedzīvotājus,
- noskaidrot Kārķu pagasta un novada labākos pļāvējus ar izkaptīm
Vieta un laiks:
sacensības notiks 2010. gada 19. jūnijā Kārķu pagastā, pļaviņā pie Kārķu pamatskolas:
no pl 11.30 - dalībnieku reģistrācija, pļaušanas laukuma izloze
pieteikties iepriekš līdz 17.06. tautas namā vai pa telefonu – 26981991, 26365892
pl. 12.00 – sacensību atklāšana
Dalībnieki:
aicināti piedalīties visi, kas prot pļaut ar rokas izkapti, startējot pa vecuma grupām:
• jaunietes līdz 21.g. v.
• jaunieši līdz 21 g. v.
• vīrieši no 21 g. v.
• sievietes no 21 g. v.
Darbarīki:
katrs dalībnieks piedalās ar savu izkapti. Dalībnieku un skatītāju drošībai, dodoties uz sacensību vietu un no sacensībām, izkapts asmenim obligāti jābūt aptītam.
Sacensībās pļaujamā platība – 5 x 5 m
Norises gaita
Dalībnieki pēc signāla sāk pļaut lauku no kreisā priekšējā stūra. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.
Pļaušanas rezultātu izvērtēšana - galīgo rezultātu sastāda šādi komponenti:
- pļaušanas ātrums, ko ar hronometru fiksē laika tiesnesis, sākot no starta signāla līdz brīdim, kad dalībnieks nopļautā lauka galā ir uzslējis stāvus savu izkapti.
- vāla taisnums
- pļāvuma gludums.
Sacensības vērtē iepriekš sastādīta kompetenta komisija.


Pirmās pļaušanas sacensības 22.06.2009.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru