piektdiena, 2012. gada 2. novembris

Pasākumi novembrī 4. 11. plkst. 9.00 – zolītes čempionāts tautas namā

8.11.plkst. 16.00 – biedrības ” Ugunspuķe” pasākums

9.11. plkst.12.00 – tradicionālais skrējiens „Apkārt Kārķiem”,
                                 veltīts  Lāčplēša dienai
10. 11. plkst.10.00 –
              1. Kārķu pagasta galda spēļu turnīrs
                                                 tautas namā, jauniešu centrā
                  (šahs, dambrete, novuss, galda teniss,
                                                         bērniem – Riču-raču)

16.11 plkst. 20.00 – Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts
                                    „Tevī, Rīga, pukst mūsu Latvijas sirds ”
Koncertā piedalās:
 Kārķu tautas nama pašdarbības kolektīvi,
 Kārķu pamatskolas skolēni,
 Naukšēnu novada vidējās paaudzes deju kolektīvs
                plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa ”Blēži” ( Valmiera)
18.11. plkst. 9.00 – zolītes čempionāts tautas namā


30.novembrī   
            plkst.18.00 – Kārķu tautas namā Rencēnu kultūras nama amatierteātra izrāde „Sprīdītis”,
            plkst.19.30 – Ziemassvētku egles iedegšana Kārķu pagasta centrā,
           no plkst. 20.00 – Kārķu tautas namā diskotēka


 no 16.  novembra tautas nama kamīnzālē –
Aleksandra Luhaera
personālizstāde „Noskaņu variācijas”,
plkst.19.00 – izstādes atklāšana, tikšanās ar autoru.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru