svētdiena, 2014. gada 25. maijs

Novada svētkos
Valkas novada svētkus  Vijciema pagasta  „Ielīcās”  kuplināja 60 Kārķu pašdarbnieki: senioru jauktais vokālais ansamblis „ Baltie taureņi ” Veltas Kuratņikas vadībā, sieviešu vokālais ansamblis Danas Zirnes vadībā ( nepilnā sastāvā), vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Bitīt matos” Inetas Zutes vadībā, senioru dāmu deju grupa „ Vēl ziedam”, jauniešu ansamblis Guntara Krastiņa vadībā. Paldies visiem, sevišķi senioriem, par izturību šai karstajā laikā!
Gardo plakšu putru vārīja Mārīte Kalniņa pēc mammas Dzidras Ābeles senas receptes. Ar šo putru apmēram 200 svētku dalībniekus cienāt  palīdzēja Inta Skrastiņa un Tatjana Āre. Tā kā paši aktīvākie kārķēnieši (dejotāji) pie tās garšošanas netika, saimnieces apsolīja ar to cienāt arī Pagasta svētkos  9. augustā.  Paldies saimniecēm un izejvielu piegādātājām – Balvai Ziediņai, Ilgai Vīlisterei, Sarmītei Lūsītei!
Paldies šoferītim Aināram par komfortablo autobusu un skolniecei Dārtai Kravainei par fotogrāfijām! Vairāk foto varat skatīt www.valka.lv un  www. ziemellatvija.lv  KTN3's Ielicas album on Photobucket

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru