svētdiena, 2015. gada 8. februāris

Skaisti un radoši

 Projekta „ Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā” 
1. pasākums  - tērpu modelēšana senioru dāmu deju grupai „ Vēl ziedam” noritēja spraigi un interesanti. Sarunās par gaumīgu skatuves tērpu izvēli kārķēnietēm pievienojās arī  dejotājas no Vijciema, Ērģemes, Naukšēniem. Kopīgi vērojot fotogrāfijas no dažādiem deju pasākumiem, uzklausot modelētājas Skairas Jansones ieteikumus, pamazām radās priekšstats, kādos tērpos dāmu deju kopa iepriecinātu skatītājus, sagaidot kolektīva 5 gadu jubileju. Lai labāk izprastu dejotāju vēlmes, modelētāja Skaira vēroja dāmu dejas un arī pati metās dejā. Paldies Vijciema, Smiltenes, Blomes un Strenču dāmu deju kolektīva vadītājai Ženijai Daudzietei par jaunu deju soļu ierādīšanu un deju repertuāra ievirzi  festivālam Blomē vasaras nogalē.


KTN3's modelesana album on Photobucket

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru