trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs

Pasākumi jūlijā1.07. –  pieredzes ekskursija uz  Naukšēniem


10.07.pl.16.00 – asfaltētā ceļa posma Kārķi – Naukšēni atklāšanas pasākums
10.07. pl. 21.00 -  F. Arnolda , E. Baha komēdija " Traks numurs"
                           Rūjienas novada amatierteātra " Vitrāža" iestudējumā
                           Ieeja: 1.00 EUR; bērniem, skolēniem - brīva
                           (lietus gadījumā - tautas namā.)

15. 07. – jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis piedalās pasākumā
               Ērģemes pagasta viesu namā „ Ausmas”
18.07.pl. 9.30 –  velotūre „ Pēc Naukšēnu  labumiem”
              ( sīkāka informācija - Silva Mieze, m.t.20240606)

Tautas nama kamīnzālē – mākslinieces Andžellas Trinkunas gleznu izstāde
„ Sievietes Pasaule”

Piedalāmies māju un pagalmu sakoptības pasākumos;
gatavojamies Pagasta svētkiem:
7. 08. – ziedu rotas Dabas koncertzālei,
           pl. 18.00 -  riteņbraukšanas sacensības
           pl. 20.00 - tautas nama amatierteātra " Strops" izrāde „ Trīsarpus atraitnes” tautas namā
8.08.  pl. 7.00 – pagasta modināšana
          pl. 8.00 -  zolītes turnīrs tautas namā
     no pl.10.00 - lauku labumu un amatniecības tirdziņš
          pl.11.00 - Sporta svētku atklāšana Dabas koncertzālē
                        gājiens uz Sporta laukumu,
                         sporta aktivitātes,
                         noslēgums,  apbalvošana Dabas koncertzālē
          
        pl. 20.00 -  koncerts „ No maliņu maliņām” – aicinām piedalīties visus dziedošos, dejojošos, muzicējošos un citādi radošus bērnus, jauniešus, pieaugušos, kuri patreiz nedzīvo Kārķos, bet viņu dzīve ir saistīta ar mūsu pagastu,
        pl. 22.00 -  zaļumballe, spēlē grupa " Mājupceļš", ieeja: 2.00 Eur, no plkst. 23.00 - 3.00 Eur
Sekojiet precīzākai informācijai!
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru