svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

Pasākumi aprīlī


2.04. plkst.11.00
* bērnu teātra izrāde “ Lieldienu groziņš” tautas namā
 *olu spēles, šūpošanās Tradīciju salā (piemērotos laika apstākļos)

03.04.pl.16.00 - vingrošanas nodarbība (bezmaksas)

04.05.pl.13.00 - seminārs lauksaimniekiem 

6.04. -  " Lustiņdancis "viesojas Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
7. 04. plkst.19.00 –
   Koncertšovs  “ Gan dzirdēts, gan nedzirdēts”, konceru vada aktieris un mūziķis Kristaps Rasims
  Plkst. 22.00 – balle, spēlē Raitis no Naukšēniem


10.04.pl.16.00 - vingrošanas nodarbība (bezmaksas)
13.04.  - deju kolektīvi "Medneši" un " Lustiņdancis" piedalās deju skatē Smiltenes kultūras namā
17.04.pl.16.00 - vingrošanas nodarbība (bezmaksas)
20.04. pl.10.00 - nodarbība projekta " Labais vairo labo"dalībniekiem
21.04. - deju grupa " Vēl ziedam" viesojas Burtnieku kultūras namā
            ansamblis " Tik un tā" viesojas Zvārtavā
24.04.pl.16.00 - vingrošanas nodarbība (bezmaksas)
28.04. - Lielā talka Ērģemes kapos
29.04 - ansamblis " Tik un tā " viesojas saieta namā " Lugažu muiža"
            deju grupa " Vēl ziedam" viesojas Alūksnes kultūras namā

No 6.aprīļa tautas nama kamīnzālē  - rūjienietes Mārītes Siliņas gleznu izstāde “  Maizes ceļš ”

Kārķu baznīcā
30.03.pl.14.30 – Lielās piektdienas dievkalpojums
1.04. pl. 14.30 – Lieldienu dievkalpojums

Izstādes Kārķu pagasta bibliotēkā
1. 3.- 13.IV Dzejniekam Leonīdam Breikšam - 110;
2. 13.- 23.IV Tulkotājai Silvijai Bricei - 60;
3. 23.-30.IV Dziedātājai Ievai Akurāterei - 60

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru