pirmdiena, 2020. gada 27. aprīlis

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina piedalīties zīmējumu konkursā
Zīmējumu konkursā var piedalīties ikviens interesents, iesniedzot zīmējumu līdz 2020. gada 31. maijam. Galvenā balva, ko saņems vismaz trīs labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija. 
Darbi tiks vērtēti divās kategorijās: bērnu (līdz 17 g. v.) un pieaugušo (no 18 g. v.). Jāiesniedz jebkādā tehnikā veikts zīmējums ‒ ne lielāks par A2 formātu ‒, kurā attēlots 2020. gada putns ‒ zivju dzenītis.
Darbu var iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu putni@lob.lv, nosūtot pa pastu: Gada putna zīmējumu konkursam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai nogādājot Skolas ielā 3, Rīgā, 1. stāvā – ar norādi LOB Gada putna zīmējumu konkursam.
Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu zīmējumu.
Iesniedzot zīmējumu, obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija: e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese (skaidri salasāmā rokrakstā). Ja kādas kontaktinformācijas daļas trūks, LOB neuzņemas atbildību par nespēju sazināties ar konkursa dalībniekiem.
Darbus izvērtēs LOB veidota žūrija.
Zīmējumi pēc autoru vēlēšanās tiks izsniegti atpakaļ, kad konkurss būs noslēdzies, bet zīmējumu ieskenētās versijas var tikt izmantotas LOB publicitātes vajadzībām, atsaucoties uz autoru un konkursu.
Aicinām darbus uzreiz arī publicēt savu izglītības iestāžu vai personīgajos sociālo mediju kontos ar tēmturi #gadaputns.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru