trešdiena, 2020. gada 11. marts

Koncerts "Jo lustīgs, jo lustīgāks!"


Lustīgos deju soļos aizritēja SDK " Lustiņdancis" jubilejas koncerts.
Paldies deju kolektīviem un to vadītājiem: Limbažu kultūras nama SDK “ Sagša”  un Pārgaujas novada Straupes tautas nama SDK “ Munsturis”, vadītājai Inetai Indriksonei, Grundzāles kultūras nama VPDK “ Rieda”, vadītājai Ingai Ķesterei, Strenču kultūras nama VPDK “ Tīne”, vadītājai Inetai Legzdiņai,  Saieta nama “ Lugažu muiža” VPDK “ Spriņģi”, vadītājai Ingai Aleksejevai, Valkas jauniešu deju kolektīvs “ Vendīgs”, vadītājai Vinetai Skutānei, Beverīnas novada Kauguru kultūras nama VPDK “ Mūri”, vadītājai Ilutai Uškānei, Burtnieku novada Ēveles tautas nama SDK “ Ēvele”, vadītājai Irīdai Jukāmei, Valkas tautas mūzikas kapela “ Sudmaliņas”, vadītājai Līgai Veinbergai.
Paldies apsveicējiem par labiem vārdiem, skatītājiem par sirsnīgiem applausiem, muzikantam Vijāram Griķim par lustīgo ballīti un visiem pārējiem, kuri atbalstījuši dejotājus viņu radošajās izpausmēs!


Skatīt vairāk:

https://failiem.lv/u/fntd62uj

https://failiem.lv/u/xphhzvkq#sign_up

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru