pirmdiena, 2011. gada 28. februāris

Pasākumi martā

1.03.plkst.11.00 – nodarbība rokdarbniecēm.

5.03. plkst.20.00 – Valkas novada vokālo ansambļu koncerts - skate ,,Ak, sievietes!”
plkst.22.00 – balle, spēlē ,,Sawējie”.

8.03. plkst.11.00 – nodarbība rokdarbniecēm.

10., 17., 24. martā plkst.18.00 – Sarunu cikla ,, Paskaties no malas uz savu māju, dārzu…” nodarbības kopā ar daiļdārznieci Zentu Skrastiņu no Burtniekiem.

12. 03.plkst.12.00 – Sieviešu dienai veltīts tautas bumbas čempionāts sievietēm –
sporta hallē

13.03. plkst.9.00 – zolītes čempionāts.

22.03.plkst.11.00 – rokdarbnieču – ziedu veidotāju noslēguma nodarbība un izstāde.
Izstādes atklāšana plkst.12.00
26.03.plkst.12.00 – mazo dziedātāju pavasara koncerts ,,Cālis"
27.03.plkst. 9.00– zolītes čempionāts
29.03. – seminārs kamīnzālē

Līdz 1. aprīlim kamīnzālē vēl var apskatīt Venta Jundzīša, Raimonda Briča un Ģirta Kalniņa nozīmīšu kolekcijas.

Aicinām gatavoties un pieteikties gadskārtējam koncertam ,,Dziesma manai paaudzei” 9. aprīlī.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru